17/01/2023, 9:30 - 16:30
Zorgbeleid Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Basiscursus Crisisbeheer in de Zorg - 17 januari 2023 (live lesdag)

Is jouw organisatie voldoende voorbereid op een crisis? Is er een afsprakenkader en weten jij en je teamleden wat je te doen staat als het noodlot toeslaat? En voel jij je dan comfortabel in die chaos?  

Crisissen komen meestal als een dief in de nacht. Een robuuste crisiswerking met wendbare teams en goed getrainde teamleden is cruciaal om een crisis goed door te komen.

De basiscursus Crisisbeheer in de Zorg is hét vertrekpunt voor iedereen die op een of andere manier te maken heeft met het crisisbeheer in een zorgorganisatie. In deze cursus leer je een aantal praktische werkmethodes voor het aanpakken van crisissituaties op het vlak van operationeel crisisbeheer, strategisch crisismanagement en crisiscommunicatie.

Blended learning

Je start met het doorlopen van een aantal interactieve modules op een online leerplatplatform ter voorbereiding op de lesdag. Je doet dat op momenten die voor jou passen. Daarna volgt een lesdag waarin je structuren en werkmethodes aangeleerd krijgt om met een crisis om te gaan. De trainers loodsen je ook door een aantal praktische oefeningen en laten ruimte voor vragen en interactie..

Na de lesdag kan je in de weken daaropvolgend een online tentamen afleggen. Een succesvolle eindtest wordt beloond met een certificaat dat jou toegang geeft tot de gevorderdencursus.

Na afloop van de cursus kan je aantonen dat je de basiskennis over geïntegreerd crisisbeheer hebt verworven. Je zal ook de meest belangrijke structuren en werkmethodes voor crisisbeheer en crisiscommunicatie kunnen toelichten en toepassen in je eigen organisatie.

Ervaren docenten van het crisisadviesbureau PM • Risk Crisis Change zorgen voor de inhoudelijke uitwerking van de cursus. Zij voorzien ook de oefeningen en beoordelen jouw eindtest.

Voor wie?

De basiscursus is bedoeld voor alle medewerkers die vroeg of laat met crisisbeheer in contact kunnen komen: bestuurders, directies, hoofdartsen, afdelingshoofden, kwaliteitscoördinatoren, preventie-adviseurs, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers, onthaalmedewerkers… Ervaring met crisisbeheer is geen vereiste. Zowel beginnelingen als experts zijn lovend over deze opleiding.

Deelnemers aan eerdere cursussen crisisbeheer delen hun ervaringen

“Deze training was erg nuttig, leerrijk, toegespitst op de sector en zet aan tot nadenken over de eigen werking.” – Liesbeth Mercx (communicatie en beleid kwaliteitszorg van AZ Oudenaarde)

“Deze training was een eye-opener! Vlot gebracht en in de prakijk toepasbaar! Bedankt.” – Annelies Liessens (communicatie van AZ Sint-Elisabeth Zottegem)

“'Deze training was zinvol. De combinatie e-learning en live les is zeer goed en geeft een drive om met de materie aan de slag te gaan.” – Caroline Giraud (algemeen directeur van WZC Olva)

“'Deze training was relevant voor mijn organisatie en heeft voor mij de theorie mooi met de praktijk laten rijmen.” – Stefaan De Moor (hoofdarts van AZ Sint-Lucas Brugge)

Vervolgtraject

Wie slaagt voor de basiscursus kan zich inschrijven voor de gevorderdencursus. In deze module kies je voor een specifieke module: operaties, strategische beleidsvoering of crisiscommunicatie.
De eerstvolgende cursus voor gevorderden vindt plaats op 16 maart 2023.

Data en locatie

  • 1 januari 2023: opening van het online platform. Voor het doorlopen van de modules voorzie je ongeveer 4u in totaal.
  • 17 januari 2023, 9.30-16.30u: live-lesdag in de lokalen van Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
  • 31 januari 2023: deadline voor het afleggen van het tentamen.

Kostprijs: 250 euro

Het handboek Crisisbeheer in de zorg (Acco, 2017) is inbegrepen in de kostprijs en wordt vooraf toegestuurd.
Enkel leden van Zorgnet-Icuro kunnen zich voor de cursus inschrijven.

Meer informatie?

Schrijf je in

 

Basiscursus Crisisbeheer in de Zorg - blended + live-lesdag 17 januari

Enkel personeelsleden en artsen die werken in voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro kunnen zich inschrijven.
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van deze bevestigingsmail. Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor de live-lesdag, nadien wordt het volledige bedrag gevorderd. U ontvangt de factuur na de opleidingsdag.

DEELNEMER
Adres
FACTURATIEGEGEVENS
Facturatie-adres
Locatie
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnet-Icuro
Telefoon
02 511 80 08
E-mail
evelien.deleeneer@zorgneticuro.be