16/04/2024, 9:00 - 17:00 30/04/2024, 9:00 - 12:30 14/05/2024, 9:00 - 17:00 28/05/2024, 9:00 - 12:30
Kwaliteit Zorgbeleid Woonzorg

BelRAI-LTCF na BelRAI-Screener Verkorte Train de trainer opleiding

Om BelRAI-instrumenten op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen. Na het volgen van de trainer de trainer opleiding BelRAI-LTCF kan je het instrument toepassen in de praktijk en andere zorgverleners (BelRAI Indicatiestellers) trainen in het gebruik ervan. Opgelet! Je mag je enkel inschrijven voor deze opleiding als je reeds bent opgeleid als BelRAI Screener trainer.
De opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen en twee terugkomdagen, aangevuld met e-learning.

Inschrijven voor een BelRAI Trainersopleiding bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek kan op het BelRAI vormingsportaal.

Locatie
Kortrijksesteenweg 437, 9000 Gent
Eerste startdatum
Organisatie
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw
Telefoon
0493487599
E-mail
communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be