27/09/2022, All day
Kwaliteit Ethiek en zingeving Communicatie Zorgbeleid Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Congres - Deskundig begeleiden van ouderen

Wanneer u aan een oudere patiënt, bewoner of cliënt en diens familie vraagt wat in hun ogen nu echt van belang is in een kwalitatieve ouderenzorg, komt u al snel uit bij de wijze waarop hulpverleners met hen omgaan en communiceren. Respectvol benaderd worden, voldoende aandacht krijgen, inspraak krijgen, maar ook kritiek kunnen geven en merken dat dit getolereerd wordt.

Dit congres - onder leiding van Luc Van de Ven (klinisch ouderenpsycholoog, UPC KU Leuven) en Lies Van Assche (klinisch neuropsycholoog en systeemtherapeut, UPC KU Leuven) - reikt professionele zorgverleners uit de ouderenzorg handvatten aan om een goed contact op te bouwen met hun oudere patiënten, cliënten of bewoners.

Programma

09.00 u.  Onthaal en registratie van de deelnemers
09.30 u.  Introductie: Wat zou elke professionele hulpverlener in de ouderenzorg moeten kennen? Drie fundamentele pijlers van kennis | Luc Van de Ven
09.40 u.  Psychologie van het ouder worden: relevante thema’s | Yolande Kuin
10.30 u.  Deskundig begeleiden van ouderen: een bijdrage vanuit de ouderenpsychiatrie | Lieve Lemey
11.20 u.  Pauze
11.40 u.  Toen ze nog jong waren: het leven op het platteland in de jaren ’40, ’50 en ‘60 | Veerle Maebe
12.30 u.  Lunchpauze
13.30 u.  Introductie: specifieke uitdagingen in de begeleiding van ouderen | Lies Van Assche
13.40 u.  Hoe goed is de gerontotherapeut? De persoon van de hulpverlener in contact met de senior | Johan Vancoillie
14.30 u.  Cultureel erfgoed als hulpmiddel in de ouderenzorg | Liesa Rutsaert
15.20 u.  Pauze
15.40 u.  Finishing well, de zoektocht naar verzoening | Luc Van de Ven
16.30 u.  Slot | Lies Van Assche

Locatie
Meeting Hub Gent
Akkerhage 2
9000 Gent
Eerste startdatum
Organisatie
VIEWZ + Vanden Broele
Telefoon
050642807
E-mail
leen.vanhaecke@vandenbroele.be