11/05/2023, 9:30 - 16:30
Ethiek en zingeving Woonzorg

Congres Ouderenzorg: Verdriet bij ouderen

Begeleiding en behandeling van droefheid, rouw en depressie

Professionele hulpverleners in de ouderenzorg worden zeer vaak geconfronteerd met verdriet bij ouderen en dit in uiteenlopende vormen en gradaties.

Tijdens dit congres willen we de verschillende manifestaties van verdriet nader belichten en het belang van een deskundige diagnostiek benadrukken. Daarnaast worden aandachtspunten voor het gesprek met, de begeleiding van en de behandeling van deze senioren geformuleerd.

Met Luc Van de Ven, Cédric van Moorsel, Charlotte Brys, Sebastiaan Engelborghs, Lies Van Assche, Greet Neuckermans, Davy Vancampfort en Antoon Vandevelde.

Programma

 • 9.00 uur: Inloop en registratie

VOORMIDDAG - Voorzitter: Luc Van de Ven

 • 9.30 uur: Inleiding
  • Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC), KU Leuven
 • 9.50 uur: Cédric van Moorsel, ouderenpsychiater, UPC Duffel
  • Over het verborgen verdriet van depressie bij ouderen: hoe te komen tot betere diagnose en behandeling. Depressie bij ouderen is een veelvoorkomende aandoening en maakt geen deel uit van een normaal verouderingsproces. Diagnose en behandeling worden echter vaak gemist. De verschillende presentaties worden besproken evenals de relatie tot rouw en verdriet. De behandeling zal worden toegelicht.
 • 10.40 uur: Charlotte Brys, klinisch psycholoog, gerontoloog, integratief psychotherapeut & EMDR practitioner (i.o.) – Chartoloog
  • Levensmoeheid bij ouderen. Van inzichten en valkuilen in de praktijk naar handvatten om ermee aan de slag te gaan. We staan stil bij de definitie van levensmoeheid, de onderliggende factoren, signalen die (in)direct kunnen worden waargenomen en handvatten om er in de dagelijkse praktijk mee om te gaan.
 • 11.30 uur: Ochtendpauze
 • 11.50 uur: Sebastiaan Engelborghs, neuroloog, Universitair Ziekenhuis Brussel, hoogleraar Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen
  • Depressie en dementie: een ingewikkelde relatieDepressie en dementie zijn moeilijk te onderscheiden. Beide aandoeningen komen ook vaak samen voor. Er zijn aanwijzingen dat depressie op oudere leeftijd het risico op het krijgen van dementie verhoogt. Of kan depressie een eerste symptoom zijn van een sluimerende dementie?
 • 12.40 uur: Wandellunch

NAMIDDAG - Voorzitter: Lies Van Assche

 • 13.40 uur: Inleiding
  • Lies Van Assche, Klinisch (neuro)psycholoog en systeemtherapeut in het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC), KU Leuven
 • 13.50 uur: Greet Neuckermans, verpleegkundige, liaison Ouderenpsychiatrie, UPC KULeuven
  • Het gesprek met de rouwende of depressieve seniorHet contact met de rouwende of depressieve senior is vaak een hele uitdaging. We bespreken aandachtspunten en mogelijke valkuilen voor professionele hulpverleners in de zorg voor deze lijdende ouderen.
 • 14.40 uur: Davy Vancampfort, kinesitherapeut, KU Leuven, Departement Revalidatie-wetenschappen
  • Bewegen bij ouderen met een depressie: evidentie en aanbevelingenWe staan stil bij de wetenschappelijke evidentie voor beweging in de preventie en behandeling van ouderen met een depressie. Moeten we er nog op inzetten bij senioren, bij wie wel of niet? Daarnaast worden enkele aandachtspunten voor de praktijk aangereikt.
 • 15.30 uur: Namiddagpauze
 • 15.50 uur: Antoon Vandevelde, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven
  • Angst en hoop bij ouderen: Filosofische bespiegelingenAngst, zowel als hoop, zijn typisch menselijke fenomenen omdat ze werken vanuit de verbeelding. Het zijn reacties op verhoogde kwetsbaarheid en onzekerheid. Ondanks het feit dat verliesaversie een vrij algemeen menselijke neiging is, zijn er tussen mensen grote verschillen in veerkracht. Dit heeft grotendeels te maken met het al dan niet intact houden van het vermogen tot zingeving. We analyseren de paradoxen van hoop en vertrouwen, geloof en liefde wanneer de tijd die rest beperkt wordt.
 • 16.40 uur: Afronding door Lies Van Assche
 • 16.50 uur: Netwerkborrel

 

Deelname?

€ 130, incl. 21% btw

Voor professionele hulpverleners, mantelzorgers en familieleden, rouwbegeleiders, senioren, beleidsverantwoordelijken in de domeinen gezondheid en welzijn, ...

Locatie
Congrescentrum De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Eerste startdatum
Organisatie
UPC KU Leuven
E-mail
luc.vandeven@upckuleuven.be