13/10/2022, 9:00 - 16:00
Personeel en Organisatie Kwaliteit Financiering Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Interne controle/organisatiebeheersing

Steeds meer organisaties maken werk van de uitbouw van hun interne controle of organisatiebeheersing. Vaak gaat het hierbij in eerste instantie om het in kaart brengen van en koppelen van reeds bestaande initiatieven, om vervolgens leemte te detecteren en een bepaalde systematiek aan te brengen in het geheel zodat er sprake kan zijn van een interne controle- of organisatiebeheersingssyteem.

Ook in steeds meer regelgeving wordt het belang hiervan benadrukt (o.a. ngo-sector, Vlaamse woonzorgcentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse lokale besturen, Hogescholen en Universiteiten, …) en zien we een tendens ontstaan waarbij toezichthoudende entiteiten steeds meer autonomie geven aan instellingen voor zover deze instellingen over een adequaat en doeltreffend systeem van interne controle/organisatiebeheersing beschikken.

Desalniettemin stellen we naar aanleiding van diverse berichtgeving in de media vast dat bij veel organisaties het intern controlesysteem niet naar behoren heeft gefunctioneerd, of erger nog, er geen enkele vorm van interne controle bleek te bestaan.

Locatie
Sint-Pietersplein 7 - campus Tweekerken
9000 Gent
Eerste startdatum
Organisatie
FEB Academy UGent
Telefoon
0484328836
E-mail
febacademy@ugent.be