07/10/2022, 9:30 - 16:30
Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Kick-off-academische werkplaats de-institutionalisering

Op vrijdag 7 oktober 2022 lanceren we de Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI) in Les Ateliers des Tanneurs in het hart van Brussel, van 9.30u tot 16.30u.

Er is eensgezindheid over de opvatting dat personen met een handicap niet gezien en behandeld mogen worden als objecten van zorg en afgezonderd mogen worden van de samenleving in grootschalige residentiële instituten. Maar het streven naar gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning in Vlaanderen is echter behoorlijk complex. Het inclusiebeleid blijkt zeer geschikt voor personen met een handicap die hun noden, behoeften en wensen kenbaar kunnen maken, rechten kunnen claimen, zelf zorg kunnen inkopen en beheren. Daardoor is er ongewild ook een institutioneel zorgbeleid voor personen met een handicap dat niet aan deze eisen kan voldoen. De meest kwetsbare personen met een handicap blijven in een residentiële, institutionele context terechtkomen..

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil verder kennis opbouwen over innovatieve opvattingen en strategieën van de-institutionalisering. De Academische Werkplaats zal via een wisselwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek de vinger aan de pols houden. Een sociaal-ruimtelijk perspectief stuurt de transformatie aan van de zorg naar inclusieve woon- en leefomgevingen via een verknoping van woon-, welzijns- en omgevingsbeleid.

De kick-off vangt aan met een plenair deel, waarin we terugkijken op de voorgeschiedenis en een vooruitblik op de werking van de Academische Werkplaats werpen. Daarna wordt het lerend netwerk opgestart in 6 workshops. In elk van de workshops wordt ruimte gemaakt voor dialoog en reflectie over innovatieve praktijken tussen burgers met een handicap, professionals en organisaties, architecten en stedenbouwkundigen, en beleidsmakers.

Het volledige programma en de workshops vindt u in bijlage. De inschrijvingslink vindt u hieronder.

Locatie
Les Ateliers des Tanneurs
Eerste startdatum
Organisatie
Academische Werkplaats De-institutionalisering
E-mail
dries.cautreels@ugent.be