21/10/2022, 9:30 - 22/10/2022, 14:00
Zorgbeleid Bestuur Woonzorg

Masterclass voor bestuurders van woonzorgvoorzieningen

De woonzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, de gewijzigde vennootschapswetgeving, het (inter)sectoraal samenwerken… Dat alles tegen de achtergrond van een toenemende schaalvergroting, vermarkting en een vraag naar meer transparantie. Tegelijkertijd blijft het bewaken van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg een kernopdracht.

De tweedaagse Masterclass geeft een introductie in de verschillende beleidsdomeinen, afgestemd op de actualiteit. Thema’s zoals het Vlaams en federaal overheidsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethisch onderbouwde beleidskeuzes, samenwerken in netwerken, kwaliteitszorg, financiering van de werking van de ouderenzorg, uitrollen van een investeringsbeleid, corporate governance en bestuurdersaansprakelijkheid komen hierbij aan bod. Voor deze thema’s worden een aantal tendensen voor de toekomst van de woonzorg toegelicht.

Programma

De Masterclass omvat 2 dagen met overnachting. Start op vrijdag 21 oktober 2022 om 9.30 uur en afsluiting op zaterdag 22 oktober 2022 rond 14.00 uur.

1. Voorstelling programma, deelnemers en Zorgnet-Icuro

2. Trends in het zorglandschap

3. Woonzorg in Vlaanderen
Overheidsbeleid (regelgeving) en organisatie van het zorglandschap in Vlaanderen

4. Ethisch onderbouwd werken
Waardegedreven ondernemen in de zorg

5. Corporate governance
Aanbevelingen voor good governance in social profit organisaties; bestuurdersaansprakelijkheid

6. Financiering, exploitatie van ouderenvoorzieningen, investeringen en dagprijs
Financiering woonzorgcentra: basistegemoetkoming zorg, dagprijzen, financiële benchmarking, investeringsbeleid en Vlaamse sociale bescherming
Persoonsvolgende financiering, toekomstig financieringsmodel

7. Samenwerken, netwerkzorg en buurtgerichte zorg
Netwerkmanagement en netwerkzorg (trends, drijfveren, typologie, …)
Over de muur kijken: ziekenhuisnetwerken, eerstelijnszorg in evolutie, Vlaams decreet lokaal bestuur

8. Kwaliteitsbeleid op de bestuurderstafel
Wat is kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid? Sturen op kwaliteit: hoe doe je dat?
Toezichts- en handhavingsbeleid van de overheid

De docenten zijn stafmedewerkers van Zorgnet-Icuro en experten in de behandelde domeinen. 

Op basis van de actualiteit kan de inhoud van het programma aangepast worden. Het definitief programma met tijdsindeling en praktische informatie wordt een maand voor de aanvang van de Masterclass toegestuurd.

Voor wie?

De Masterclass is exclusief voor bestuurders actief in de bestuursorganen van voorzieningen die lid zijn van Zorgnet-Icuro.

Om de nodige interactie toe te laten, is het aantal deelnemers beperkt tot 20. Er kunnen maximum 2 bestuurders uit dezelfde vzw aan de Masterclass deelnemen.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 425 euro.
Inbegrepen in de kostprijs: overnachting, alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, informatiemap en verschillende publicaties.

Meer informatie?

Heb je vragen over de inhoud? Neem dan contact op met Walter Sablon, walter.sablon@zorgneticuro.be, M 0478 99 53 16.
Heb je vragen over je inschrijving? Neem dan contact op met Greta Van der Veurst: greta.vanderveurst@zorgneticuro.be, M 0488 99 84 14.

Inschrijven, betalen en annuleren

Inschrijven kan tot 9 september 2022 (indien vooraf niet volzet). Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de Masterclass geannuleerd.
Bij annulering tot dertig dagen vóór de aanvang van de Masterclass is 30 % van de inschrijvingskost verschuldigd.
Bij annulering binnen de dertig dagen vóór de aanvang van de Masterclass is de inschrijvingskost aan 100 % verschuldigd.
Ter bevestiging van de inschrijving ontvangt de cursist een e-mail.  Het moment van elektronische inschrijving geldt formeel als definitieve inschrijving. De factuur wordt na de Masterclass toegestuurd.

Schrijf je in

Locatie
Hotel NH Gent Belfort, Hoogpoort 63, 9000 Gent
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnet-Icuro
Telefoon
0488 99 84 14
E-mail
greta.vanderveurst@zorgneticuro.be