15/11/2022, 9:00 - 12:30 17/11/2022, 9:00 - 12:00
Financiering Algemene Ziekenhuizen Woonzorg

Opleiding "Bijblijven met VSB"

Op deze opleidingsdagen gaan we na een korte herhaling van de complexe regelgeving dieper in op de interferentie tussen de verschillende financieringsmechanismen. In het bijzonder de nieuwe waarborgenregeling derde luik. Vanuit praktijksituaties tonen we aan de hand van berekeningsmodellen aan hoe u deze financiering kan beïnvloeden. Hierbij behandelen we niet alleen het instellingsforfait, maar ook de financiering 3de luik en eindeloopbaan uitgebreid. Deelnemers krijgen ook de ruimte om dit toe te passen op de eigen voorziening, aan de hand van de berekeningsnota’s van VSB, die zij tijdens de opleiding kunnen gebruiken.

Korte inhoud:

  • Gedetailleerde analyse berekeningsmethode VSB-financiering.
  • Mogelijkheden tot wettelijke optimalisatie aan de hand van praktijkvoorbeelden.
  • Principes van berekening en optimalisering waarborgenregeling 3e luik en interferentie met loonsubsidie. Uitwerking aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
  • Eindeloopbaanregeling in de praktijk.

Nieuw! We nemen in deze vorming ook de nieuwe regelgeving mee.

Locatie
Digitaal live
Eerste startdatum
Organisatie
Vorm vzw
Telefoon
+32 (0)50 84 10 57
E-mail
info@vorm.be