21/09/2023, 9:00 - 23/11/2023, 16:30
Technologie en innovatie Financiering Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Opleiding over zorgvastgoed 2023

Het aantal personen dat nood heeft aan aangepaste en moderne ‘zorg’ voorzieningen in ons land blijft stijgen, maar ook het zorglandschap en het profiel van de patiënt of bewoner evolueert snel. 

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende actoren in het zorgvastgoed en hoe de sector juridisch, financieel en fiscaal in elkaar zit. Je leert meer over het huidige en toekomstige zorgbeleid en hoe je zorgvastgoedprojecten duurzaam aanpakt.

Data en plaats

 • Sessie 1: 21 september 2023 - Cofinimmo,  Bld de la Woluwe 58, 1200 Brussel
 • Sessie 2: 5 oktober 2023 - KBC, Grote Markt 16, 1000 Brussel
 • Sessie 3: 19 oktober 2023 - KU Leuven campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel
 • Sessie 4: 26 oktober 2023 - Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven
 • Sessie 5: 9 november 2023 - Deloitte, Gateway building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem
 • Sessie 6: 23 november 2023 - Sociopolis, Naamsesteenweg 355, 3001 Leuven

Doelgroep

Al wie professioneel met zorgvastgoed te maken heeft: projectontwikkelaars, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, investeerders, architecten, stedenbouwkundigen, juristen, economisten, uitbaters en leidinggevenden van zorginstellingen.

Programma

Na een uitgebreide introductie en situering van de zorgvastgoedmarkt, gaan we in op de financiële, juridische, fiscale, architecturale, en bouwtechnische aspecten van zorgvastgoed. We hebben daarbij niet alleen aandacht voor WZC en assistentiewoningen, maar ook voor de veranderende rol en toekomst van ziekenhuizen en de blijvende nood aan voorzieningen voor mensen met een beperking of dementie, met psychische problemen en kwetsbare jongeren. En uiteraard staan we stil bij het zorgvastgoed van morgen. Welke nieuwe zorgconcepten komen op ons af en hoe passen we zowel onze businessmodellen als infrastructuur aan op bijkomende eisen en uitdagingen qua duurzaamheid, welbevinden en toekomstbestendigheid?

Sessie 1: Situering van de zorgvastgoedmarkt. Hoe staat de sector ervoor? Wat brengt de toekomst? (21 september 2023, Brussel)

 • Introductie: wat begrijpen we onder zorgvastgoed?
  • Wim Boon, Business Development Manager - Mediservice, Social Profit en Lokale Overheden bij KBC Bank & Verzekering
 • Wie zijn de belangrijkste actoren in deze markt, hoe zijn ze georganiseerd en wat vertegenwoordigen ze in de zorg en in het vastgoed? Waar liggen de uitdagingen en grenzen als je wil ondernemen in deze sector? Hoe staat de zorgvastgoedsector ervoor? De zorg staat enorm onder druk door de groeiende zorgvraag en het voortdurende tekort aan zorgprofessionals. Hoe kunnen we zorgvastgoed zo  aanpassen dat het voldoet aan de veranderende processen en de ontwikkelingen in de zorg?
 • Visie verschillende stakeholders:
  • Johan Staes, gedelegeerd bestuurder VLOZO
  • Sébastien Berden, coo health care Cofinimmo
  • Wino Baekelandt, directeur Zorggroep Heilig Hart
  • Annemie Glorieux, diensthoofd ruimteplanning UZ Leuven

Sessie 2: Zorgvastgoed financieel bekeken (5 oktober 2023, KBC Grote Markt - Brussel)

 • Welke rol kunnen institutionele beleggers spelen en hoe komen we samen verder? Wat is de impact van de economische/energie crisis. Hoe kan je de financiële haalbaarheid van zorgvastgoedprojecten vergroten? Groei, het aanpassen van de portefeuille aan de veranderende vraag, duurzaamheid, de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, roepen heel wat financiële vragen op. Wie investeert en wie exploiteert?
 • Hoe gaan banken om met de financiering van zorgvastgoedprojecten - impact duurzaamheid en pandemie?
  • Wim Boon, Business Development Manager - Mediservice, Social Profit en Lokale Overheden bij KBC Bank & Verzekering
 • Operationele drivers – visie vanuit de woonzorgcentra
  • Dominiek Beelen, ceo Korian Benelux
 • Woonvoorzieningen voor ouderen als vastgoedinvesteringsobject
  • Stefaan Gielens, ceo Aedifica

Sessie 3: Veranderende zorgconcepten. Impact zorgbeleid en 2de vergrijzingsgolf. Futureproof zorgvastgoed (19 oktober 2023, KU Leuven Campus Warmoesberg - Brussel)

 • Wat blijft nog over van de erkenningskalender? Impact 6de staatshervorming, energiecrisis en 2de vergrijzingsgolf op het huidige en toekomstige zorgbeleid. 
 • Hoe evolueren we naar een efficiënter zorgnetwerk met zowel grote als kleinschalige woonvormen met geïntegreerde zorg en zorgzame buurten?
  • Lien Van Malderen, stafmedewerker woonzorg Zorgnet-Icuro
 • Veranderende zorgconcepten. Van huidige naar toekomstige zorgmodellen: welke zorg en infrastructuur zal er nog nodig zijn in de toekomst?
  • Tom Coolen, cio UZ Brussel
 • Kleinschalige woonzorgvoorzieningen, onmisbaar binnen een efficiënt en geïntegreerd zorgnetwerk. Case wzc De Wingerd.
  • Jan Vanwezer, De Wingerd

Sessie 4: Duurzaam, kwalitatief en toekomstbestendig ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van zorgvastgoed (26 oktober 2023, Health House - Leuven)

 • Duurzaamheid en energie-efficiëntie bij zorgvastgoedprojecten
  • Friedl Decock, raadgevend ingenieur, Daidalos Peutz Bouwfysisch ingenieursbureau
 • Overzicht certificeringssystemen, duurzaamheid meten, data verzamelen en analyseren. Impact green deal zorg, ESG & WELL op zorgvastgoed
  • Liesbeth Reekmans, senior project engineer sustainable design VK architects + engineers
 • Impact ruimtelijk beleid/bouwshift op verdere ontwikkeling van zorgprojecten
  • Michiel Verhaegen, Osar Architecten – Astor vzw
 • Rondleiding Health House

Sessie 5: Fiscaal-juridische aspecten van zorgvastgoed – Beleid en regelgeving (9 november 2023, Deloitte - Zaventem)

 • Waardering van zorgvastgoed vanuit het standpunt van de investeerder (WZC, ziekenhuizen en woonvoorzieningen voor mensen met een beperking)
  • Céline Janssens, partner Stadim
 • Fiscaal-juridische aspecten van zorgvastgoed: impact nieuwe wetgeving 
  • Danny Stas, partner Deloitte Legal

Sessie 6: Trends en transformaties in het zorgvastgoed – studiebezoek Sociopolis (23 november 2023, Heverlee)

 • Inclusieve zorgarchitectuur ontwerpen
  • Ann Heylighen, gewoon hoogleraar architectuur en ontwerp, KU Leuven, departement Architectuur, Research(x)Design
 • Inspirerende, innoverende zorgvastgoedprojecten – pilootprojecten onzichtbare zorg
  • Case De Korenbloem vzw - Kristof Claeys, directeur
  • Case Coda palliatief centrum Wuustwezel - Alex de Kind, directeur
 • Toelichting en rondleiding project Sociopolis
  • Erik Vanleeuw, bestuurder vzw Annuntiaten Heverlee
  • Laurence Degreef, directeur wzc Annuntiaten Heverlee

Inschrijven

Schrijf online in vóór 14/09/2023.

De deelnameprijs is 1250 euro en 1125 euro voor alumni/studenten Postgraduaat in de Vastgoedkunde en het Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen

Locatie
Brussel en Leuven
Eerste startdatum
Organisatie
Postuniversitair Centrum KU Leuven KULAK
Telefoon
056 24 61 84
E-mail
puc@kuleuven.be