25/10/2022, 9:00 - 12:00 27/10/2022, 13:00 - 16:00
Financiering Algemene Ziekenhuizen Woonzorg

Opleiding "VSB Basis"

De instellingsfinanciering in de residentiële ouderenzorg is gebaseerd op een complexe regelgeving. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, gebaseerd op een reële voorziening, verklaren we stap voor stap de totstandkoming van de basistegemoetkoming (voormalig zorgforfait). Daarbij besteden we uiteraard voldoende aandacht aan de actuele evolutie naar aanleiding van de 6de staatshervorming en (in de mate van het mogelijke) bieden we al een blik op de toekomst. We lichten ook kort de financieringen in het kader van eindeloopbaan toe, alsook de waarborgenregeling zorg en niet-zorg (voormalige derde luik).

Deze opleiding is geschikt voor personen met zeer weinig tot geen kennis van de VSB (vroeger: RIZIV).

Korte inhoud:

  • Normfinanciering
  • Bijkomende zorginspanningen en andere delen van de basistegemoetkoming (voormalig zorgforfait)
  • Waarborgenregeling zorg en niet-zorg (voormalige derde luik) en eindeloopbaanfinanciering
Locatie
Digitaal live
Eerste startdatum
Organisatie
Vorm vzw
Telefoon
+32 (0)50 84 10 57
E-mail
info@vorm.be