11/10/2022, 9:30 - 16:30
Ethiek en zingeving Communicatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Urgenties in de Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg probeert zoveel mogelijk proactief te zijn, waarbij geanticipeerd wordt op dreigende problemen en complicaties. Toch treden soms onvoorspelbare urgenties op die, indien niet goed aangepakt, voor de patiënt zeer belastend zijn en bij de nabestaanden een slechte herinnering nalaten. Urgente situaties kunnen optreden ten gevolge van de voortschrijdende ziekte maar ook als neveneffect van de therapie. De meest frequente urgenties thuis en in een ziekenhuisafdeling – zoals acute dyspnoe, epilepsie, acute bloedingen, pijnopstoten, onrust en delirium, vena cava superiorsyndroom, ruggenmergcompressie – worden besproken met de toepassing van de algemene principes van beleidsvoering in de palliatieve zorg. Zin en onzin van urgente ziekenhuisopname en/of therapie worden kritisch besproken.

Locatie
Thomas More Hogeschool
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
Eerste startdatum
Organisatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen ism CODA, PHA, PNM en PNAT
Telefoon
02/255.30.40
E-mail
info@palliatievezorgvlaanderen.be