21/03/2023, 9:00 - 17:15 25/04/2023, 9:00 - 17:15
Personeel en Organisatie Covid-19 Ethiek en zingeving Communicatie Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Van morele stress naar morele veerkracht na Covid

Covid heeft een enorme impact gehad op het welzijn van verpleegkundigen op het werk en in het algemeen. Zorgverleners konden in de dagelijkse praktijk vaak niet de zorg verlenen die ze zouden willen. Ze waren niet in staat hun eigen en/of professionele waarden over goede zorg in de praktijk te brengen. Ze werden frequent en/of intens geconfronteerd met een kloof tussen wat zij beschouwen als goede zorg en de zorg die zij in de praktijk konden brengen. Het zorgde voor een overvloed aan moreel belastende situaties en tragische dilemma’s. Hoe moet het nu verder?  

Tijdens deze vorming willen we in kleine groepen tijd en ruimte maken voor de hulpverlener om ervaringen, emoties en casussen omtrent morele stress te delen. 

We gaan van start met uitleg te geven over moreel trauma en morele belasting. Deelnemers brengen vervolgens vrijblijvend eigen ervaringen in. We maken in een zorgzaam klimaat  ruimte voor alle gevoelens die hiermee gepaard kunnen gaan (schuld, schaamte woede, depressie, twijfel, cynisme, … ) 

Locatie
Karel de Grote hogeschool - Campus Zuid
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
Eerste startdatum
Organisatie
Karel de Grote hogeschool
Telefoon
03/613 15 20
E-mail
mdo.events@kdg.be