08/12/2022, 10:00 - 12:00
Personeel en Organisatie Woonzorg

Verpleegkundig specialisten: een optie in de ouderenzorg?

De laatste twee decennia zijn het verpleegkundig beroep en de functiedifferentiatie in ontwikkeling. Zo worden
verpleegkundig specialisten in diverse domeinen ingezet. Ook in de ouderenzorg, en meer specifiek in
woonzorgcentra kunnen verpleegkundig specialisten een meerwaarde hebben.
In deze webinar staan we stil bij:

  • Wat is een verpleegkundig specialist en wat is het niet?
  • Hoe ziet het takenpakket eruit?
  • Welke uitdagingen zijn er bij de implementatie van de functie? Wat is de evidentie hierover in de ouderenzorg?
  • Hoe kan de functie in de ouderenzorg ingevuld worden?
  • Welke goede praktijkvoeringen zijn er?

WEBINAR MET RUIME GELEGENHEID TOT VRAAGSTELLING


MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA EN INSCHRIJVINGEN VOLGT IN SEPTEMBER

Locatie
Webinar
Eerste startdatum
Organisatie
Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde
E-mail
Ann.Vanhecke@ugent.be