21/10/2022, 9:00 - 22/10/2022, 16:30 02/12/2022, 9:00 - 03/12/2022, 16:30 03/02/2023, 9:00 - 04/02/2023, 16:30 21/04/2023, 8:00 - 22/04/2023, 16:30
Ethiek en zingeving Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Vervolgopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen

Hoewel de kwaliteit van palliatieve zorg in Vlaanderen soms verder staat dan in onze omringende landen krijgen nog te veel patiënten en hun omgeving onvoldoende kwaliteitsvolle zorg tijdens hun palliatief therapeutisch traject, hun palliatief zorgtraject of bij het levenseinde. Dit is zeker het geval bij meer complexe en veeleisende zorgnoden en voor niet-oncologische patiënten, en dit zowel thuis, als in het ziekenhuis en in ouderenzorgvoorzieningen. Om hieraan tegemoet te komen organiseren Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven een verdiepende en gespecialiseerde vervolgopleiding over palliatieve zorg voor artsen. Deze opleiding bouwt voort op de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen en focust op de verdere uitbouw en professionalisering van palliatieve zorg met als doel vroegtijdige inzet van palliatieve zorg en kwaliteitsvolle zorg tot aan het levenseinde. 

Locatie
Mechelen - Antwerpen - Gent - Leuven
Eerste startdatum
Organisatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw ism Universiteiten Antwerpen, Gent en Leuven
Telefoon
02/255.30.40
E-mail
info@palliatievezorgvlaanderen.be