04/05/2023, 9:00 - 19/10/2023, 16:00
Kwaliteit Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Word Lean Expert in zorg en welzijn (voorjaar 2023)

De opleiding ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ biedt een methodiek die organisaties toelaat om kritisch de eigen processen te bekijken. Doel is om zo zorg- en ondersteunende processen efficiënter en effectiever te laten verlopen zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening. Deelnemers leren op zoek gaan naar de weinig waardevolle elementen in processen die ze kunnen schrappen om zo ruimte te maken voor activiteiten die waarde toevoegen voor de zorgontvanger.

Leden van Zorgnet-Icuro kunnen sinds 2020 het opleidingstraject volgen aan een gereduceerde deelnameprijs. Uit de feedback van de cursisten leren we dat zij binnen de Lean managementfilosofie belangrijke aanknopingspunten en methodieken krijgen aangereikt om tot procesverbeteringen te komen. Het volgen van de opleiding wordt als een absolute meerwaarde gezien door de deelnemers uit onze verschillende sectoren.

Programma

De opleiding bestaat uit 3 delen:

  • Deel 1: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn (1 volle dag = 8u, zie Lean opleiding 2)
  • Deel 2: 2 verdiepingsdagen (2 volle dagen = 16u)
  • Deel 3: 2 halve dagen intervisie/project

Tijdens deze intervisiemomenten komen diverse vragen van de cursisten aan bod, en wordt er hulp geboden bij een te realiseren lean-project in de voorziening/organisatie. Wie deze 4-daagse opleiding gevolgd heeft, krijgt een certificaat van ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dit is tevens de opstap naar een Green Belt certificaat.

Lean opleiding is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorg- en welzijnsinstanties

De opleiding heeft een doorlooptijd van 32 uren. Naast drie volledige lesdagen zijn er twee dagdelen gereserveerd voor intervisie van de verbeterprojecten.

Kalender

  • Introductiedag: donderdag 4 mei 2023

  • Verdiepingsdag 1: donderdag 25 mei 2023

  • Verdiepingsdag 2: maandag 26 juni 2023

  • Intervisie: maandag 18 september 2023 (13u – 17u)

  • Projectvoorstelling: donderdag 19 oktober 2023 (13u – 17u)

Min. 12 cursisten nodig alvorens de opleiding kan starten.

Ledenkorting voor Zorgnet-Icuro

Leden van Zorgnet-Icuro genieten een korting van €500 inclusief BTW op de deelnameprijs. Dit voordeel is beperkt tot één deelnemer per voorziening. Dit voordeel wordt per voorziening slechts eenmaal toegekend over de verschillende opleidingscycli en jaren heen.

Kostprijs per persoon (exclusief BTW):

  • Lid Zorgondersteuning vzw: €1700 exclusief BTW (= € 2057- bijkomende korting Zorgnet-Icuro (€500) = €1557)
  • Niet-lid Zorgondersteuning vzw: €2125 exclusief BTW (= €2571.25 - bijkomende korting Zorgnet-Icuro (€500) = €2071.25)

Prijzen zijn inclusief lesmateriaal en catering.

De opleiding ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ is erkend binnen het VOV (Vlaams Opleidingsverlof), de Vlaamse opvolger van het Betaald Educatief Verlof. Hierdoor kunnen organisaties rekenen op een tegemoetkoming van €21,3/uur of €680 voor de totale opleiding (32 uren).

Wie geen beroep kan/wil doen op het VOV, kan ook gebruik maken van het systeem van de werkbaarheidscheques (60% korting op de deelnameprijs).

Meer info over werkbaarheidscheques

Zorgondersteuning is een erkende en geregistreerde dienstverlener.

Locatie
Odisee campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Nieuwerkerken-Aalst
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgondersteuning vzw
Telefoon
0468/01 80 00
E-mail
info@zorgondersteuning.be