Covid-19: vaccinaties

Websites van de federale en Vlaamse overheid

De website van de Vlaamse overheid over vaccinatie bevat een FAQ en alle recente informatie over vaccinatie:

 • De volgorde van vaccineren
 • Vaccinatiecentra
 • De verschillende Covid-19-vaccins
 • Vaccinatie voor professionals
 • Communicatiematerialen

Ook de federale overheid brengt op de algemene coronawebsite informatie over vaccinatie samen. De websites van de Vlaamse en federale overheid bevatten hoofdzakelijk dezelfde informatie.
 
Deze pagina op de website van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) bevat informatie over: 

 • Het proces van ontwikkeling en goedkeuring van de vaccins 
 • Bestelling en aankoop van de vaccins en materiaal door de overheid 
 • Opvolging van de veiligheid van de vaccins en overzicht van de geregistreerde bijwerkingen

Voor een stand van zaken van de vaccinatiecampagne:

 • Het dashboard van Sciensano met een stand van zaken van de vaccinaties in de verschillende regio’s.
 • De vaccinatieteller met enkel de Vlaamse gegevens. Hier vind je ook de gegevens per gemeente, en de registraties van de vaccinaties in de woonzorgcentra in het e-loket.
 • Een overzicht van de vaccinaties in Europa vind je op deze pagina van het ECDC

Specifiek voor vaccinatiecentra

Een specifieke FAQ voor de vaccinatiecentra kan je op deze webpagina vinden.

Informatie voor zorgprofessionals

Lokale besturen, zorgraden en vaccinatiecentra vinden op deze pagina de nodige draaiboeken, richtlijnen en checklijsten over de inrichting en optimale werking van een vaccinatiecentrum.

 • Via deze pagina klik je door naar de draaiboeken voor de omgang (bewaring, ontdooiing, klaarzetten, toedienen en toezicht) met de verschillende vaccins (SOP)

Alle informatie over de registratie in Vaccinet vindt u hier: onder meer een handleiding voor registratie, een opleidingskalender met een link voor een introductiesessie van 1,5u en een FAQ.

Ethiek, privacy en beroepsgeheim 

Communicatie 

De Vlaamse overheid ontwikkelde een hele reeks specifieke materialen voor een brede communicatiecampagne rond de Covid-19-vaccinatie: affiches, video’s, folders, presentaties, buttons, enz. Ook specifiek voor zorgprofessionals. U kan alle materialen downloaden op laatjevaccineren.be

De webpagina vermeldt ook de link waar u drukwerk kan bestellen bij de Logo’s, evenals de bronbestanden voor het personaliseren van materiaal.  
Er zijn ook versies beschikbaar in eenvoudig Nederlands.

Op deze pagina van de website van het Agentschap Integratie & Inburgering vindt u communicatiematerialen over de coronamaatregelen en vaccinatie in heel veel verschillende talen.
 
Deze pagina op www.gezondheidenwetenschap.be bevat een factcheck vaccinatie.
 
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie bracht een informatiedossier uit om de verwezenlijkingen van de vaccinaties in de verf te zetten, en op een transparante manier weer te geven welke uitdagingen voor ons liggen. Klik hier om het dossier in te kijken.