Ethische vorming

Ethiek in de zorg begint met de voortdurende ethische aanspreekbaarheid en weerbaarheid van hulpverleners en leidinggevenden in de concrete zorgpraktijk. Het komt er dus op aan om zin te hebben in zorgethiek.

Om de ethische bekommernis en deskundigheid bij de medewerkers te voeden, aan te scherpen en te verfijnen is ethische vorming nodig. In Vlaanderen zijn er vele initiatieven en verschillende mogelijkheden om dat te doen.

Klik hier voor de printversie

Gespecialiseerde opleidingen

  • Hogeschool VIVES organiseert de postgraduaatsopleiding Zorgethisch Coach. Doelstelling is het verwerven van zorgethische inzichten en daarin ondersteunen van collega’s, begeleiden van zorgethische processen en groeien in zorgethisch leiderschap. Meer info kan je hier vinden. Contactpersonen zijn Ann Lammens (ann.lammens@vives.be) en Sylvie Demeulemeestere (sylvie.demeulemeestere@vives.be). Locatie: VIVES Zuid Roeselare.
  • KU Leuven – KULAK Brugge Gent - Het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak biedt de opleiding ‘Ethiek op de werkvloer. Getuigschrift referentiepersoon ethiek’ aan. Algemene doelstelling is: zorgverleners vormen in het ethisch overleggen op de werkvloer. Docent is: Prof. Dr. Axel Liégeois (axel.liégeois@kuleuven.be). Meer info kan je hier vinden. Locatie: KU Leuven Campus Brugge.
  • UC Leuven Limburg Aan de UCLL wordt de tweejarige opleiding ‘Postgraduaat referentiepersoon ethiek’ aangeboden. De opleiding heeft tot doel zorgverstrekkers met interesse in ethische probleemgebieden in hun werkveld te vormen en te versterken in hun denkproces. Meer info vind je hier. Contactpersoon voor deze opleiding is Dr. Joke Lemiengre, verantwoordelijke Ethos, Programmalijn Zorg en Ethiek (Joke.lemiengre@ucll.be). Locatie: Genk
  • Vormingscentrum HIVSET – In Turnhout kan u aan Hivset vzw terecht voor een eenjarige praktische opleiding tot ethiekondersteuner in zorg of welzijn. Tijdens deze opleiding worden de ethische bekwaamheden, bestaande uit kennis, vaardigheden en attitudes, gestimuleerd en getraind. Ook kwaliteiten zoals professionele veerkracht en daadkracht worden aangescherpt. Meer info kan je hier vinden. Contactpersoon is Ria Fransen (Ria.fransen@hivset.be). Locatie: Turnhout.
  • Zorgnet-Icuro - In de Masterclasses voor de woonzorg (voor beginnende directies, bestuurders, leidinggevenden …) wordt ook veel aandacht besteed aan ethiek. Meer info bij Walter Sablon walter.sablon@zorgneticuro.be of karolien.vermeiren@zorgneticuro.be. Locatie: Brussel/Leuven/Gent.
  • Hetzelfde geldt voor de Masterclasses voor de Geestelijke Gezondheidszorg (voor beginnende directies, bestuurders, leidinggevenden …), georganiseerd door Zorgnet-Icuro. Ook hier is er veel aandacht ethiek. Meer info bij Thierry Delrue thierry.delrue@zorgneticuro.be of karolien.vermeiren@zorgneticuro.be. Locatie: Brussel/Leuven/Gent.
  • KU Leuven - Aan de KU Leuven wordt de opleiding ‘Master of Bioethics’ aangeboden, een eenjarige opleiding die diepgaand inzicht biedt in alle aspecten van de hedendaagse bio-ethiek. Meer info kan u hier vinden. Locatie: Leuven.
  • KU Leuven - Ook binnen de opleiding ‘Master in Management en Beleid van de Gezondheidszorg’ is er veel aandacht voor de ethiek van zorgorganisaties. Voor meer info, klik hier. Locatie: Leuven.
  • KU Leuven - Aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht worden meerdaagse intensieve cursussen ethiek aangeboden. De cursus 'Verpleegkundige Ethiek' (wintercursus) vindt jaarlijks plaats in december. De cursus 'Ethiek van Dementiezorg' (zomercursus) in juli. Meer info bij Chris Gastmans ( chris.gastmans@kul.be ) of op de website van het Centrum. Locatie: Leuven. 

Vorming op maat: sTimul

VIVES en UCLL brengen onderwijs en zorgpraktijk samen in een vormingsaanbod van workshops en inleefsessies. Het is de bedoeling om de ethische deskundigheid van zorgverleners en aankomende zorgverleners aan te scherpen en de ethische geladenheid van de dagelijkse zorg duidelijk te maken.
Meer informatie:

Activiteiten, lezingen, studiedagen, symposia

Tevens vinden er op regelmatige tijdstippen allerhande interessante vormingsmogelijkheden plaats.

Heeft u zelf een initiatief dat u kenbaar wil maken? Plaats het gerust in de agenda. Klik hier voor het onderdeel waarin organisatoren hun vormingen zelf kunnen posten.

Contact

Yvonne Denier

Stefaan Van Roey