Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Toekenning jobbonus

De Vlaamse Regering vraagt de hulp van de werkgevers voor het verspreiden van de nodige informatie over de jobbonus aan de betrokken werknemers.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Loonbeslag en loonoverdracht

De penibele financiële situatie, veroorzaakt door de energiecrisis en de stijgende levensduurte, brengt begrippen als loonbeslag en loonoverdracht terug naar de werkvloer. Een minnelijke schuldenregeling is altijd te verkiezen boven een gerechtelijk uitvoeringsbevel. Door tijdig beroep te doen op officiële instanties voor schuldbegeleiding kan veel leed vermeden worden.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Toelichting KB Specialisatiecomplement problematiek proratisering - PC 330 (FED)

Deze nota is bestemd voor wie verantwoordelijk is voor de implementatie van de specialisatiecomplementen in de private en publieke ziekenhuizen.

Het kabinet van Sociale Zaken en Volksgezondheid verduidelijkt de uitbetalingswijze van het specialisatiecomplement voor de hoofdverpleegkundigen en verpleegkundig diensthoofden die geen 100% van hun tijd aan het bed van de patiënt staan.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Zorginvesteringsplan Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

De Vlaamse Regering voorziet bijkomende middelen voor een pilootfase nieuw beleid RTH voor personen met een handicap. Ook voorzieningen uit de woonzorg en de geestelijke gezondheidszorg kunnen intekenen op deze oproep indien ze voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het verkrijgen van een tijdelijke erkenning. Intekenen kan tot 9 november 2022.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Nota zorg voor cliënten met een langdurige psychische zorgnood

Er gaat op vandaag heel wat aandacht naar acute zorg. Toch verdient ook de zorg voor chronische patiënten de nodige aandacht, ook die met langdurige psychische zorgnoden. In deze nota omschrijven we de beoogde doelgroep. We inventariseren de hiaten in het huidige zorglandschap en formuleren een reeks voorstellen tot verbetering van de zorg voor deze groep van cliënten, zowel binnen als buiten de sector van de geestelijke gezondheidszorg.

Info voor leden
Lees meer