Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Actiedag op 22 mei 2023

Op 22 mei 2023 vindt een intersectorale actiedag plaats met als thema vakbondsvrijheden en de strijd tegen sociale dumping.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Renteloze energieleningen vanuit het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Om investeringen in energiebesparende maatregelen aan te moedigen stelt de Vlaamse Regering vanuit het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB) in 2023 en 2024 telkens voor maximaal 50 miljoen euro aan renteloze energieleningen ter beschikking. U kan uw aanvraag doorlopend in 2023-2024 aanmelden via het IT-platform Terra voor financiering van klimaatmaatregelen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

De basisverpleegkundige (toevoeging wettekst en memorie van toelichting)

Het profiel van de basisverpleegkundige wordt ingevoerd in een ontwerp van de WUG. Dat is de nieuwe beroepstitel van de HBO5-verpleegkundige. We duiden het verschil met de verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg. Deze IVL dateert oorspronkelijk van 27 maart 2023 en werd op 24 april 2023 aangevuld met de wettekst en de memorie van toelichting.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Flexi-jobs: FAQ

We bundelen verschillende vragen en antwoorden over het statuut van en de werkwijze van flexi-jobben in de zorgsector.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Woonzorgdecreet: voorbeelden rond valpreventie, ethisch verantwoorde zorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en wonen & leven

Vanaf 1 januari 2023 dienen woonzorgcentra een beleid te voeren rond 16 beleidsthema’s. Zorgnet-Icuro reikte hierrond eerder al inspirerende voorbeelden aan voor 6 thema’s. Vandaag delen we nog eens 5 good practices. Meer specifiek rond valpreventie, ethisch verantwoorde zorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en wonen & leven.

Info voor leden
Lees meer