Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Vergoeding pastores / Index maart 2022

De spilindex werd overschreden in februari 2022. De website van de FOD Volksgezondheid publiceerde de aangepaste bedragen van de vergoeding voor personen die morele, religieuze of psychologische bijstand verlenen aan gehospitaliseerde patiënten. Die aanpassing gebeurde omwille van de overschrijding van de spilindex in februari 2022.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verplichte elektronische facturatie voor overheidsopdrachten

Voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een geraamde waarde van 3 000 euro (excl. btw) of meer zullen uitsluitend elektronische facturen toegelaten zijn. Afhankelijk van de geraamde waarde en de datum van bekendmaking van de opdracht treedt deze verplichting in voege op 1 november 2022, 1 mei 2023 of 1 november 2023.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Save the date - 5de Rondetafel over de praktijk van de ethiek in de zorg: “Empowerment van mensen met communicatieve beperkingen”

De Commissie voor ethiek: vorming & intervisie organiseert op donderdagnamiddag 19 mei voor de 5de maal een interactief inspiratie- en netwerkmoment over ethiek op de werkvloer in zorginstellingen. Dit jaar is het thema ‘Empowerment van mensen met communicatieve beperkingen’. De nadruk ligt zoals steeds op leren van elkaar door uitwisseling van goede praktijken. Daarom streven we naar een beperkt aantal (40) deelnemers.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Uitvoering VIA6: CAO thuiswerk/telewerk – PC 330

Het paritair comité 330 van 14 maart 2022 ondertekende de cao die uitvoering geeft aan het VIA-6 kaderakkoord over telewerk/thuiswerk. Het akkoord somt een reeks punten op die lokaal moeten worden besproken.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Uitvoering VIA6: CAO thuiswerk/telewerk – PC 331

Het paritair comité 331 van 7 maart 2022 ondertekende de cao die uitvoering geeft aan het VIA-6 kaderakkoord over telewerk/thuiswerk. Het akkoord somt een reeks punten op die lokaal moeten worden besproken.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Akkoord over besteding Maribelmiddelen 2021 & 2022 - woonzorg

De sociale partners in het Fonds sociale Maribel 330, kamer ouderenzorg, bereikten op 31 maart 2022 een akkoord over de besteding van de middelen 2021 en 2022. Het gaat meer bepaald over de middelen fiscale Maribel 2021 (€2,4 miljoen) en de middelen sociale Maribel 2022 (€4,6 miljoen).

Info voor leden
Lees meer