Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Flexi-jobs in de zorg

Vanaf 1 januari 2023 kunnen flexi-job-werknemers aan de slag in de private en publieke zorgsector maar niet in een zorgfunctie.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Traceerbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om het lotnummer van elk afgeleverd geneesmiddel en medisch hulpmiddel te registreren. Dit is voor de meeste Belgische ziekenhuizen niet haalbaar. In een gezamenlijk schrijven hebben de Belgische ziekenhuiskoepels en de Belgische koepel van ziekenhuisapothekers aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten gevraagd om hierover in overleg te gaan en op zoek te gaan naar een oplossing.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Bijsturing instructies formulier aanvullende financiering ondersteunend personeel rechtenjaar 2023 + uitstel voor indienen

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verstuurde op aandringen van de koepels een brief aan de woonzorgcentra over de bijsturing van de instructies voor het invullen van het formulier aanvullende financiering ondersteunend personeel rechtenjaar 2023 in het e-loket. Er wordt ook meer tijd gegeven om het formulier in te vullen. De deadline van 31/12/2022 verschuift naar 31/01/2023.

Info voor leden
Lees meer