Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

€200 vormingskrediet voor lokale dienstencentra

Via projectsubsidie wil Vlaanderen de preventieve functie van lokale dienstencentra  verder versterken en breder bekendmaken. Naast een grootschalige communicatiecampagne in 2023, krijgt elk erkend lokaal dienstencentrum een eigen vormingskrediet voor preventie van €200.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

MARA 2.0: Presentatie resultaten sectorstudie woonzorgcentra leden van Zorgnet-Icuro op 7 februari '23

Na drie jaar organiseert Zorgnet-Icuro voor haar leden opnieuw een fysiek MARA netwerkmoment voor bestuurders, directies en financieel verantwoordelijken van woonzorgcentra.
Je zal tijdens de infosessie op dinsdag 7 februari kennis kunnen maken met de mogelijkheden van de vernieuwde MARA 2.0 en de resultaten van de sectorstudie aan de hand van de gegevens van de leden van Zorgnet-Icuro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Vaccinatieverlof COVID-19

De wet van 15 november 2022 voert opnieuw het recht op klein verlet in om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Wijziging BTW meldingsplicht aftrekregeling volgens reële gebruik vanaf 2023

Vanaf 01.01.2023 wijzigt de procedure inzake de voorafgaande kennisgeving die een "gemengde" belastingplichtige moet doen om zijn recht op aftrek uit te oefenen volgens het werkelijk gebruik (artikel 46, § 2, van het Btw-Wetboek).

De praktische uitwerking van deze verplichting wordt geregeld door een Koninklijk Besluit van 26.10.2022 (B.S. 10.11.2022).

Info voor leden
Lees meer