Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Btw op energiefactuur voor residentiële zorgvoorzieningen: onderscheid zakelijk en niet-zakelijk gebruik

Vanaf 1 juli 2023 wordt er een onderscheid gemaakt tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik van energie in zorgvoorzieningen om het verlaagd btw-tarief van 6 % toe te passen. Voor het zakelijk gebruik wordt opnieuw een btw-tarief toegepast van 21 %. We verstuurden een brief naar Vincent Van Peteghem, de bevoegde minister van Financiën, met de vraag wat dit betekent voor de residentiële zorgvoorzieningen en hun bewoners/patiënten.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Forfaitaire kilometervergoedingen

PC 330/331

De kilometervergoeding wordt geïndexeerd op jaarbasis en bedraagt voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 0,4280 euro. De kilometervergoeding geïndexeerd op kwartaalbasis is voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 vastgelegd op 0,4237 euro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Financiering voor het jaar 2023 voor bijkomende tewerkstelling VIA6: BVR goedgekeurd

De Vlaamse geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van de CGG, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg en de revalidatievoorziening voor visuele revalidatie die niet verbonden is aan een universitair ziekenhuis, mogen binnenkort de financiering 2023 verwachten van de jobs gecreëerd in uitvoering van VIA6.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

CSRD: de EU-duurzaamheidsrapportering

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die bedrijven vanaf 2024 verplicht om hun impact op de mens en milieu te rapporteren volgens bepaalde standaarden is niet van toepassing op vzw’s en publieke voorzieningen die niet beursgenoteerd zijn.

Info voor leden
Lees meer