Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Vaccinatieplicht gezondheidszorgberoepen: wetsontwerp ingediend

Het wetsontwerp over de verplichte vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars tegen COVID-19 werd op 8 maart 2022 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Het parlementair traject is hiermee opgestart. De wet voorziet een inwerkingtreding op 1 juli 2022 waarbij sommige onderdelen reeds op 1 juni 2022 van kracht zullen zijn. Deze data van inwerkingtreding kunnen nog bijgestuurd worden indien de epidemiologische situatie verandert.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Moeten klinisch psychologen ingeschreven zijn bij de psychologencommissie?

Om het gezondheidszorgberoep van klinisch psycholoog te mogen uitoefenen, moet men beschikken over een visum en een erkenning (tenzij men op grond van overgangsmaatregelen vrijgesteld is van de erkenning). Omdat het beroep van klinisch psycholoog niet volwaardig kan uitgeoefend worden zonder ook de titel “psycholoog” te gebruiken, is het ook nodig zich in te schrijven bij de psychologencommissie.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Update mondmaskerplicht in de zorg en test- en quarantaineregels

Hierbij bezorgen wij u de adviezen van de RMG (Risk Management Group) van 11 maart 2022. 
Op 14 maart verscheen ook het Besluit van de Vlaamse Regering over de mondmaskerplicht in de zorginstellingen. Dit Besluit treedt in werking vanaf publicatie. Deze verplichting geldt voor iedere persoon van 12 jaar en ouder.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Gezondheidsrisico’s vluchtelingen

Hierbij bezorgen wij u het advies van de RMG (Risk Management Group) van 11 maart 2022 m.b.t. gezondheidsrisico’s/-behoeften van vluchtelingen uit Oekraïne.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Indexering wedden en lonen private sector – AZ en GGZ – maart 2022

De spilindex werd overschreden in februari 2022. Vanaf maart 2022 zijn er geïndexeerde lonen van toepassing (spilindex 113,76) voor de algemene ziekenhuizen, de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven beschut wonen en de revalidatiecentra.

Info voor leden
Lees meer