Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Mondmasker niet langer verplicht in de zorg, evolutie naar aanbevelingen

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid maakte op 22/03/2023 haar aanbevelingen bekend over het dragen van mondmaskers in de zorgsector. Zij formuleerde haar aanbevelingen op 3 niveaus naargelang de epidemiologische situatie. We bevinden ons momenteel in niveau 2. In deze fase worden mondmaskers aanbevolen bij interactie tussen zorgverlener en patiënt en tussen patiënten onderling. We geven hierbij aan dat het hier gaat over aanbevelingen, maar geen verplichting.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Gezondheidszorgbudget 2023

Op maandag 17 oktober 2022 keurde de Algemene Raad van het RIZIV unaniem de gezondheidszorgbegroting 2023 goed. De begrotingsdoelstelling bedraagt 35,3 miljard euro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verduidelijking definitie ‘behoud tewerkstelling WZC’ (COVID-19-compensatie – eerste kwartaal 2022)

Deze Info voor leden geeft u meer duiding over de tewerkstellingsvoorwaarde die wordt opgelegd om de continuïteitsbuffer voor de Woonzorgcentra (WZC) te bekomen en dit in navolging van het COVID-19-compensatiebesluit, zoals reeds opgenomen in de communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 13 juni 2022 (Bijlage bij de brief TFO/2022/06 van 13/06/2022).

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Aanpassing richtlijnen OVAM voor de verwerking van COVID-19-afval

Voor sommige afvalstoffen van de behandeling/verzorging van COVID-19-patiënten was 72u quarantaine nodig om deze als niet-risicohoudend (NRMA) te kunnen beschouwen. Deze vereiste valt nu weg waardoor deze afvalstoffen onmiddellijk als NRMA kunnen worden verwerkt.  
Deze informatie is relevant voor logistieke en technische diensten, preventieadviseurs, milieucoördinatoren.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Sectoraal continuïteitsplan voor de Vlaamse woonzorgcentra

De drie koepels van de residentiële ouderenzorg (Zorgnet-Icuro, VVSG en VLOZO) werkten op vraag van minister Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, een kader uit voor een sectoraal continuïteitsplan.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Gebruik mondneusmaskers in ouderenzorgvoorzieningen: praktische tips

Praktische tips voor het gebruik van neusmondmaskers in ouderenzorgvoorzieningen gaande van de verschillende types van mondmaskers tot hoe het neusmondmasker veilig gebruiken. Naast praktische informatie en instructiefilmpjes, bevat deze info ook diverse links naar relevante websites.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verdere verlenging van 3 tijdelijke COVID-maatregelen in psychiatrische ziekenhuisdiensten tem 31 maart 2022

De nationale overeenkomstencommissie psychiatrische ziekenhuisdiensten – verzekeringsinstellingen binnen het RIZIV heeft op 2 december 2021 beslist om de drie tijdelijke COVID-maatregelen (partiële hospitalisatie thuis, minimale aanwezigheid in psychiatrische daghospitalisatie 3u ipv 7u en individuele beeldbelsessies in nabehandeling) te verlengen onder de zelfde voorwaarden tot en met 31 maart 2022.

Info voor leden
Lees meer