Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Zorgprogramma acute beroertezorg met invasieve procedures

Het KB dat de verdeling van het aantal zorgprogramma’s acute beroertezorg met invasieve procedures vastlegt, werd gepubliceerd. Er gaat een overgangsperiode in waarin het zorgprogramma mag uitgebaat worden op 2 vestigingsplaatsen van een ziekenhuisassociatie onder bepaalde voorwaarden.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

De basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker in de WUG

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed in eerste lezing dat de titels basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker toevoegt aan de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG). We geven u een overzicht van de voornaamste elementen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Schrijf nu in voor de tweedaagse Helder 2031: Van ‘Strategie?’ naar ‘Strategie!’

Hoe kunnen wij de zorg voor ouderen blijven vormgeven? Hebben woonzorgcentra nog een toekomst? Kunnen we als social profit overleven tegenover het commerciële geweld? Worstel je als directeur of voorzitter ook met die vragen? Wil je met bestuur en management strategisch nadenken?

Laat je inspireren en prikkelen op de tweedaagse “Strategie bepalen” van Zorgnet-Icuro op 3 en 4 februari 2023.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Indexering vergoeding en tijdsregistratietool ASO

De vergoeding van de ASO wordt vanaf 1 januari 2023 opnieuw geïndexeerd. De precieze bedragen worden later meegedeeld. Voor het tijdsregistratiesysteem is de implementatie toegewezen aan TOBA HR Solutions.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Instrument ter ondersteuning van de zorgorganisatie in de GGZ-netwerken: blauwdruk

Om tegemoet te komen aan de noden van de populatie in de regio wordt van zorgvoorzieningen verwacht dat ze binnen een werkingsgebied hun aanbod op elkaar af te stemmen. Zo ook binnen de netwerken geestelijke gezondheid. 
Ter ondersteuning van deze afstemming, ontwikkelde Zorgnet-Icuro een kader opdat de voorzieningen de verschillende zorgvormen van hun zorgaanbod kunnen positioneren en deze positionering uitwisselen en afstemmen met de andere netwerkactoren. 

Info voor leden
Lees meer