Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Erkenning forensische PVT en uitstel schaalvergroting IBW

De Vlaamse regering keurde op 1 juli 2022 een BVR goed dat wijzigingen aanbrengt in enerzijds het BVR van 18 februari 1997 inzake de procedure tot het verkrijgen van een vergunning en anderzijds aan het BVR van 7 december 2018 tot overname van onder andere IBW en PVT.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Bijkomende investeringen in de GGZ voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Federaal minister Frank Vandenbroucke besliste midden juni om op permanente basis 35 miljoen euro extra te investeren voor de doelgroep kinderen en jongeren en dit aan de hand van 6 werven. Met deze extra investeringen zet het beleid in op meer voltijds equivalenten voor de doelgroep en op het optimaliseren van de samenwerking tussen alle actoren binnen de netwerken Kinderen & Jongeren en de netwerken Volwassenen. We bezorgen u relevante achtergrondinformatie.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass voor nieuwe directies van woonzorgvoorzieningen

In het najaar van 2022 organiseert Zorgnet-Icuro een masterclass voor nieuwe directies uit de woonzorg. Deze opleiding wordt jaarlijks georganiseerd en geeft een introductie in de belangrijkste beleidsdomeinen en specifieke thema’s die relevant zijn voor nieuwe directies in de woonzorg. De Masterclass start met een tweedaagse op 18 en 19 november 2022, gevolgd door een terugkomdag op 19 januari 2023, in Brussel.   

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass Geestelijke Gezondheidszorg

De Masterclass voor staf- en beleidsmedewerkers en leidinggevenden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg biedt een waaier aan informatie rond cruciale domeinen binnen jouw takenpakket en tal van mogelijkheden tot uitwisseling met collega’s.
Ze bestaat uit een residentiële tweedaagse op 30 november en 1 december 2022 en een vervolgdag op 17 januari 2023 in Leuven.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass voor bestuurders van woonzorgvoorzieningen

De tweedaagse masterclass voor bestuurders actief in de ouderenzorg geeft een introductie in de verschillende beleidsdomeinen van de residentiële ouderenzorg, afgestemd op de actualiteit. De masterclass gaat door op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 2022 in Gent. 

Info voor leden
Lees meer