Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Masterclass Geestelijke Gezondheidszorg

De Masterclass voor staf- en beleidsmedewerkers en leidinggevenden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg biedt een waaier aan informatie rond cruciale domeinen binnen jouw takenpakket en tal van mogelijkheden tot uitwisseling met collega’s.
Ze bestaat uit een residentiële tweedaagse op 30 november en 1 december 2022 en een vervolgdag op 17 januari 2023 in Leuven.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass voor bestuurders van woonzorgvoorzieningen

De tweedaagse masterclass voor bestuurders actief in de ouderenzorg geeft een introductie in de verschillende beleidsdomeinen van de residentiële ouderenzorg, afgestemd op de actualiteit. De masterclass gaat door op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 2022 in Gent. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass voor nieuwe directies van woonzorgvoorzieningen

In het najaar van 2022 organiseert Zorgnet-Icuro een masterclass voor nieuwe directies uit de woonzorg. Deze opleiding wordt jaarlijks georganiseerd en geeft een introductie in de belangrijkste beleidsdomeinen en specifieke thema’s die relevant zijn voor nieuwe directies in de woonzorg. De Masterclass start met een tweedaagse op 18 en 19 november 2022, gevolgd door een terugkomdag op 19 januari 2023, in Brussel.   

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Team Zorgnet-Icuro

We brengen onze leden op de hoogte van wijzigingen in het team van Zorgnet-Icuro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Goedkeuring voorstel van resolutie over maatregelen voor een betere kwaliteitscontrole op woonzorgcentra en samenleefvormen voor zorgbehoevende ouderen

Naar aanleiding van klachten over wantoestanden in bepaalde woonzorgcentra en de vaststelling dat sommige uitbaters hun erkende assistentiewoningen of woonzorgcentra omvormen tot cohousingsinitiatieven om aan inspectie te ontsnappen, heeft het Vlaams parlement op 23/2/2022 een resolutie goedgekeurd met als doel de levens-, woon- en levenskwaliteit van zorgbehoevende ouderen te beschermen die willen wonen in bepaalde vormen van cohousing enerzijds en de slagkracht van Zorginspectie te versterken anderzijds.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Modelovereenkomst coördinerend en raadgevend arts

Aanpassingen aan de diverse regelgevingen vormden de aanleiding tot het opmaken van een nieuwe modelovereenkomst voor CRA’s. De overeenkomst werd voor advies aan de Orde van de Artsen voorgelegd en goedgekeurd. We bevelen onze leden dan ook sterk aan om deze modelovereenkomst te gebruiken.

Deze info is relevant voor algemene directies, CRA’s, zorgdirectie, P&O-afdeling en RVB-voorzitters. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Nieuwe modeldocumenten voor de opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor WZC, CVK, GAW en CDV

Vanaf 1 januari 2020 is de regelgeving die van toepassing is op de woonzorgsector grondig gewijzigd door de actualisering van het Woonzorgdecreet.
Dat heeft een impact op de rechtsverhoudingen tussen bewoners en woonzorgvoorzieningen. Daarom maakten we een aantal modeldocumenten op die centraal staan bij een opname van een bewoner of gebruiker. U vindt ze op onze website. Deze info is voor algemene directies, zorgdirectie, sociaal werkers en administratief medewerkers opnamedienst.

Info voor leden
Lees meer