Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Strategisch forfait ziekenhuisfinanciering gekoppeld aan de gezondheidsindex

De Vlaamse Regering keurde een wijziging goed in de subsidieregeling voor ziekenhuisinfrastructuur. De wijziging gaat over de manier waarop de strategische forfaits voor ziekenhuizen worden geïndexeerd en is nodig vanwege de stijgende bouwkosten door inflatie. Het besluit van de Vlaamse Regering wordt nog voorgelegd aan de Raad van State.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Vlaamse Regering injecteert 1,6 miljoen euro voor de financiële leefbaarheid van de psychiatrische verzorgingstehuizen

De Vlaamse Regering keurde op 15.09.2023 het wijzigingsbesluit definitief goed waarmee de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) wordt verhoogd. Deze verhoging dient om de gestegen anciënniteitskosten voor het ondersteunend B1-personeel te vergoeden. Om te vermijden dat de zorggebruiker de last van deze verhoging moet dragen, verhoogt Vlaanderen haar tussenkomst in de betaalbaarheid met eenzelfde bedrag. Op deze manier betaalt de zorggebruiker evenveel.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Stand van zaken indexatie dagprijzen woonzorg

De bestaande maatregel waarbij om de 6 maanden kan geïndexeerd worden, loopt af op 31 augustus 2023. Er wordt werk gemaakt van een nieuw indexatiesysteem dat echter op 1 september 2023 nog niet finaal is. Daarom zal (tijdelijk) terug het oude indexatiesysteem van toepassing zijn, waarbij slechts 1 keer per 365 dagen kan geïndexeerd worden.

Info voor leden
Lees meer