Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Bijkomende investeringen in de GGZ voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Federaal minister Frank Vandenbroucke besliste midden juni om op permanente basis 35 miljoen euro extra te investeren voor de doelgroep kinderen en jongeren en dit aan de hand van 6 werven. Met deze extra investeringen zet het beleid in op meer voltijds equivalenten voor de doelgroep en op het optimaliseren van de samenwerking tussen alle actoren binnen de netwerken Kinderen & Jongeren en de netwerken Volwassenen. We bezorgen u relevante achtergrondinformatie.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

BTW circulaire - FAQ

Deze Info voor leden is bestemd voor financiële directie en boekhouding. 

De btw-administratie heeft op 22 juni 2022 een FAQ gepubliceerd die de toepassing van de btw-vrijstelling toelicht inzake medische handelingen verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging. Deze FAQ zit vervat in de Circulaire 2022/C/61 en vult de FAQ van 23 december 2021 aan. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

CAO over de paritaire opvolging van de dossiers ‘HR-steun’ - inhoudelijke bespreking

Deze Info voor leden is bestemd voor de federale private sectoren - paritair comité 330

In uitvoering van het luik 'attractiviteit' van het sociaal akkoord van 12 november 2020 voor de federale private sectoren van PC330 werden tijdens het paritair comité van 13 juni 2022 drie CAO's ondertekend.  In deze  Info voor Leden vindt u een inhoudelijke bespreking over de CAO over de paritaire opvolging van de dossiers ondersteuning HR-dienst.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

CAO over de verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie – inhoudelijke bespreking

Deze Info voor leden is bestemd voor de federale private sectoren – paritair comité 330

In uitvoering van het luik ‘attractiviteit’ van het sociaal akkoord van 12 november 2020 voor de federale private sectoren van PC330 werden, tijdens het paritair comité van 13 juni 2022, drie CAO’s ondertekend. Deze Info voor leden spitst zich toe op de CAO over de verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass Geestelijke Gezondheidszorg

De Masterclass voor staf- en beleidsmedewerkers en leidinggevenden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg biedt een waaier aan informatie rond cruciale domeinen binnen jouw takenpakket en tal van mogelijkheden tot uitwisseling met collega’s.
Ze bestaat uit een residentiële tweedaagse op 30 november en 1 december 2022 en een vervolgdag op 17 januari 2023 in Leuven.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass voor nieuwe directies van woonzorgvoorzieningen

In het najaar van 2022 organiseert Zorgnet-Icuro een masterclass voor nieuwe directies uit de woonzorg. Deze opleiding wordt jaarlijks georganiseerd en geeft een introductie in de belangrijkste beleidsdomeinen en specifieke thema’s die relevant zijn voor nieuwe directies in de woonzorg. De Masterclass start met een tweedaagse op 18 en 19 november 2022, gevolgd door een terugkomdag op 19 januari 2023, in Brussel.   

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Opheffing verbod op de derdebetalersregeling

Het verbod op het toepassen van de derdebetalersregeling voor ambulante patiënten is opgeheven vanaf 1 januari 2022.
Er is op dit moment geen wettelijke basis om in het geval van derdebetalersregeling verplicht aan conventietarief te werken. Beleidsmakers denken wel na over pistes om de financiële toegankelijkheid te verhogen.

Info voor leden
Lees meer