Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

IFIC-financiering in 2023 en vanaf 2024 voor de revalidatie-ziekenhuizen

Bij de revalidatieziekenhuizen worden vanaf het rechtenjaar 2024 de IFIC-middelen rechtstreeks geïntegreerd in hun Budget Revalidatieziekenhuizen (BRZ), als eerste van de geregionaliseerde sectoren. De formule van vereffening onder de vorm van voorschot en afrekening wordt voor een laatste keer toegepast voor het rechtenjaar 2023. Enkel bij de revalidatieconventies en Pulderbos blijft het oude systeem nog van toepassing, in principe tot 2026.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Besluit rol en vergoeding van de Coördinerende en Raadgevende Arts en kwalificatie voor de personeelsleden voor reactivering definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering (5 juli 2024)

Het definitief goedgekeurde Besluit van de Vlaamse Regering voorziet in een wijziging van de rol en de vergoeding van de raadgevend arts en de kwalificatie voor personeelsleden voor reactivering. Het gaat over de wijzigingen die reeds op 5 juni principieel werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering en via IVL werden gecommuniceerd op 10 juni 2024.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Goedgekeurde besluiten Vlaamse Regering centra voor herstelverblijf

De Vlaamse Regering heeft twee besluiten over de financiële ondersteuning van centra voor herstelverblijf goedgekeurd. Het gaat over de gedeeltelijke financiering van de werkingskosten (principieel), bepaalde loonkosten (principieel) en de infrastructuur (definitief).

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Nieuwe publicatie Zorgnet-Icuro over hospicezorg in Vlaanderen

Er is nood aan een woonzorgvoorziening voor volwassen personen waarvoor palliatieve thuiszorg niet (meer) haalbaar is en het ziekenhuis noch het woonzorgcentrum de meest aangepaste oplossing kunnen bieden. Hospicezorg kan die lacune in het zorglandschap invullen. Zorgnet-Icuro reikt de beleidsmakers in deze publicatie een normen- en financieel kader aan voor het uitbouwen van hospicezorg in Vlaanderen. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verplichting van de huurder om huurlasten bij de belastingsaangifte te rapporteren

Natuurlijke - en rechtspersonen die huurder zijn, moeten vanaf het aanslagjaar 2024, inkomsten 2023, betaalde huurlasten rapporteren via een bijlage bij de aangifte inkomstenbelasting.

Dit geldt niet als de huurlasten aangerekend worden via een factuur of een ander document onder de btw-wetgeving en ook niet voor de natuurlijke persoon –huurder die het onroerend goed enkel voor privé woondoeleinden gebruikt.

Info voor leden
Lees meer