Ventilatie
06/07/2022
Technologie en innovatie Woonzorg

1 op de 4 woonzorgcentra in Vlaanderen krijgt een ventilatiescan

218 woonzorgcentra in Vlaanderen hebben gedurende de tweede helft van februari hun CO2 waarden gemeten. Zo kregen ze een eerste indicatie of er voldoende ventilatie en verluchting is in hun ruimtes. 98% van de metingen lag onder de maximumwaarde van 1.200ppm. Om dit verder structureel voor alle woonzorgcentra te verankeren zullen deze 218 woonzorgcentra een gratis ventilatiescan krijgen. Een ventilatiescan omvat een doorlichting van de ventilatievoorzieningen en aanbevelingen op maat van de woonzorgcentra om de kwaliteit van hun ventilatie te verbeteren en om de energiekost gekoppeld aan de ventilatievoorzieningen maximaal te beperken.

Alle Vlaamse woonzorgcentra werden uitgenodigd om deel te nemen aan de CO2-meetweek en om hun resultaten te bezorgen aan Zorg en Gezondheid. 218 woonzorgcentra gingen daarop in. CO2 wordt vaak gebruikt als indicator voor de binnenluchtkwaliteit. Om te spreken van voldoende ventilatie wordt een streefwaarde gehanteerd van minder dan 900 ppm en nooit hoger dan 1200 ppm.

Gedurende 5 dagen werd op een bepaald tijdstip, wanneer het grootste aantal personen aanwezig waren, de CO2-concentratie in 5 typelokalen gemeten. In totaal werden 5.957 CO2-metingen geregistreerd. Daaruit komen volgende conclusies:

  • 92% van het totaal aantal metingen ligt onder 900 ppm CO2. 98% ligt onder de 1200 ppm CO2.
  • Iets meer dan de helft van de deelnemende WZC heeft minstens 1 meting hoger dan 900 ppm CO2. De meeste overschrijdingen doen zich voor in de gemeenschappelijke eetruimte en leefruimte.
  • Ongeveer 1 op de 7 deelnemende WZC heeft minstens 1 meting hoger dan 1.200 ppm CO2. De meeste overschrijdingen doen zich opnieuw voor in de gemeenschappelijke leefruimte en eetruimte.

De 218 woonzorgcentra die zelf hun CO2-gemeten hebben, zullen vanaf het najaar een ventilatiescan krijgen van een gespecialiseerd studiebureau. Die scan zal hen concrete aanbevelingen op maat opleveren over hoe ze hun ventilatie kunnen verbeteren.

Naar een kwaliteitskader voor ventilatie

De CO2 metingen en ventilatiescans maken deel uit van een kwaliteitskader over ventilatie in woonzorgcentra dat momenteel wordt ontwikkeld door Zorg en Gezondheid samen met VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) en het VEB (Vlaams energiebedrijf). Naast de ventilatiescans zal er ook een kwaliteitshandboek opgesteld worden, met richtlijnen rond ventilatie in woonzorgcentra en een leidraad of draaiboek om woonzorgcentra te helpen een ventilatieplan op maat te maken. De ventilatiescans zullen hen alvast nuttige inzichten opleveren om die instrumenten op te stellen.