Energiescans
30/06/2022
Technologie en innovatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Energiescan laten uitvoeren? Vraag klimaatsubsidies aan

Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en gefinancierd door het VIPA? Schrijf u dan in op deze 9e oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren.

Dien uw aanvraag in

Dien uw aanvraag ten laatste in op 16 september 2022 via het digitaal platform TERRA. Hier worden ook de gegevens uit uw energiescan samengebracht. Zo wordt de administratieve belasting herleid tot een minimum. U hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor u financiële ondersteuning wilt en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden.

Hier vindt u de officiële oproepingsbrief. Meer informatie over klimaatsubsidies vindt u onder de rubriek ‘klimaatsubsidies’.

Welke mogelijkheden zijn er?

U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.

1. Beperkte procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 60% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 500.000 euro.

Als u als aanvrager een onderneming bent, ontvangt u in de beperkte procedure over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

2. Uitgebreide procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 30%, 40% of 50% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
 • Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor ‘uitgebreide procedure’ toekent

Heeft u nog geen energiescan? Vraag hem dan gratis aan op het digitaal platform TERRA.