Actief in het woonzorgcentrum
05/05/2022
Kwaliteit Woonzorg

Gezocht: ouderen met maatschappelijk engagement

Onderzoek naar oudere volwassenen heeft zich jarenlang geconcentreerd op hun kwetsbaarheden en behoeften. De talrijke bijdragen die oudere volwassenen aan de samenleving leveren, hebben minder aandacht gekregen. Een nieuw onderzoek van VUB wil daar verandering in brengen. Maak jij tijd voor een interview met de onderzoekers?

Er wordt te veel aangenomen dat ouderen de ontvanger van maatschappelijke bijdragen zijn, in plaats van dat ze zelf bijdragen aan de maatschappij.

Om deze reden gaat een nieuwe internationale onderzoeksgroep, op nationaal en Europees niveau, onderzoek uitvoeren naar uitsluiting van maatschappij betrokkenheid van verschillende groepen ouderen. Onderzoekers uit België, Spanje, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk slaan de handen in elkaar voor een driejarig project om de verschillende vormen van uitsluiting van deelname aan de maatschappij te begrijpen.

Dit onderzoek werpt dan ook licht op hoe ouderen die ofwel

  1. In langdurige zorgwoningen wonen
  2. Thuis zorg ontvangen
  3. In sociaaleconomisch achtergestelde gebieden wonen
  4. Een migratie-achtergrond hebben, bijgedragen hebben, en nog steeds bijdragen aan de samenleving, door hun actieve participatie.

Het voornaamste doel is om recht te doen aan de diversiteit van ouderen. In 2022 zullen de levensverhalen van minimaal 60 ouderen worden opgetekend, om te begrijpen hoe levensgebeurtenissen een uitwerking hebben op deelname aan de maatschappij.

Dit project vestigt dus de aandacht op de levensloop van ouderen en in het bijzonder hun deelname aan de maatschappij. Door te onderzoeken hoe als kwetsbaar beschouwde groepen ouderen bijdragen aan hun gezinnen, buurten en samenleving, wil dit project beleidsdiscussies vooruit helpen, zodat het engagement van ouderen de erkenning krijgt die het verdient.

Bekijk de flyer over het CIVEX-project