Bewoners wzc
23/11/2022
Kwaliteit Zorgbeleid Woonzorg

Grote bevraging van bewoners woonzorgcentra in 2023

Vanaf 2023 kunnen bewoners van Vlaamse woonzorgcentra hun mening geven over hoe zij de kwaliteit van leven, wonen en zorg ervaren. Daarmee willen we een wetenschappelijk onderbouwd beeld krijgen over hoe bewoners en hun naasten kwaliteit van leven, wonen en zorg in Vlaamse woonzorgcentra ervaren. We denken daarbij aan maaltijden, accommodatie, communicatie, omgang met personeel en medebewoners, privacy, algemeen welbevinden, autonomie … Het biedt de bewoner inspraak in het beleid en moet de woonzorgcentra de nodige inzichten bieden om de kwaliteit van leven, wonen en zorg verder te verbeteren.

Het project zal in verschillende fasen lopen. Na het opzetten en testen van de meetprocedures staat de eerste meting bij bewoners gepland vanaf het najaar 2023. De resultaten van de bewonersbevragingen zijn voorzien voor het einde van 2024. De uitkomsten van een familiebevraging wordt dan weer in het voorjaar van 2025 gepubliceerd. Het moet uiteindelijk in september 2025 in een eindrapport resulteren. 

Het project zal georganiseerd worden door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad.

Meer hierover