Hands
21/09/2022
Ethiek en zingeving Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Woonzorg

Innovatie in de palliatieve zorg: projectoproep

Palliatieve zorg wil de personen met een ernstige en levensbedreigende aandoening, en hun naasten helpen goed te leven tot het einde. Bedoeling is de best mogelijke steun te verlenen om het lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel welzijn te verzekeren, ongeacht de leeftijd van de persoon: pasgeborenen, kinderen, adolescenten, jonge of oude volwassenen.

Palliatieve zorg is van cruciaal belang voor de levenskwaliteit in geval van ernstige ziekte. Er is nog werk aan de winkel om het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Met deze oproep wenst het Fonds Mechelynck hiertoe bij te dragen door vernieuwende initiatieven te steunen die de beleving van patiënten en hun naasten verbeteren en een duurzaam antwoord bieden op de groeiende behoeften.

Timing

Indienen tot: 30/01/2023

Ondersteuning

Vanaf €2.500 tot €50.000

Bekijk de selectiecriteria