Handen zorg
16/06/2022
Ethiek en zingeving Zorgbeleid Woonzorg

Neem als woonzorgcentrum deel aan het onderzoeksproject Zorgprogramma Laatste Levensdagen

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) werkt aan een vierjarig onderzoeksproject gefinancierd door Kom op tegen Kanker, met als doel om de zorg tijdens de laatste levensdagen in woonzorgcentra te verbeteren. Hiervoor werd een Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor Woonzorgcentra ontwikkeld, dat klaar is om uitgetest te worden in verschillende woonzorgcentra. De implementatie van het Zorgprogramma gebeurt volgens de principes van het participatief actieonderzoek, waarbij het woonzorgcentrum samen met een coach aan de slag gaat om de kwaliteit van sterven te verbeteren. Is jouw woonzorgcentrum bereid om deel te nemen aan de studie?

Welke woonzorgcentra komen in aanmerking om mee te doen aan het onderzoek?

  1. Het aantal bedden in het woonzorgcentrum ligt tussen de 80 en 120
  2. Er zijn geen andere grote, nieuwe projecten lopende of gepland in het komende jaar
  3. Er is geen grote herorganisatie of verandering in staf gepland in het komende jaar

Indien u na het lezen van deze informatiebrief nog met vragen of bedenkingen zit, beantwoorden we deze graag. U kan ons bereiken via: fien.vansintjan@ugent.be of 04 71 85 74 92. Ook komen we het project graag persoonlijk verder toelichten.

Dit onderzoek staat onder supervisie van prof. dr. Tinne Smets (VUB), prof. dr. Nele Van den Noortgate (UZ Gent), prof. dr. Lieve Van den Block (VUB) en dr. Liesbeth van Humbeeck (UZ Gent).           

Lees de volledige informatiebrief