Boek kwetsbare waardigheid
17/06/2021
Ethiek en zingeving Algemene Ziekenhuizen Woonzorg Eerste lijn

Nieuw boek 'Kwetsbare waardigheid' schetst ethiek aan het begin en einde van het leven

‘Mag alles wat kan?’ is dé ethische vraag die zich opdringt bij het maken van keuzes aan het begin en einde van het leven. Velen beantwoorden deze vraag met de verruiming van de keuzemogelijkheden voor de patiënt. Anderen verkiezen de toepassing van oude ethische principes. In debatten over abortus en euthanasie staan deze benaderingen lijnrecht tegenover elkaar met als gevolg dat holle slogans gaan primeren op diepgang. Hierdoor wordt de weerbarstige complexiteit van ethische problemen miskend. Ethisch nadenken over leven en dood vereist zorgvuldigheid en diepgang en de aanvaarding dat gemakkelijke zwart-wit antwoorden niet bestaan.

Kwetsbare waardigheid, het nieuwe boek van Chris Gastmans, gewoon hoogleraar medische ethiek aan de KU Leuven en stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro, reikt concrete wegwijzers aan voor het maken van goed overwogen keuzes in verband met prenatale diagnostiek, abortus, vroeggeboorte, euthanasie, ouderenseksualiteit en levensmoeheid. Deze oriëntaties houden het midden tussen een relativistische laisser-faire mentaliteit enerzijds en een principiële rigiditeit anderzijds.

Het boek biedt handvatten voor hulpverleners, studenten gezondheidszorg en al wie ethisch wil nadenken over moeilijke keuzes aan de uiteinden van het leven.