Hands-on-inclusion
11/05/2023
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Nieuwe bootcamps en workshops van Hands-on inclusion voor meer inclusie op jouw werkvloer

De schaarste op de arbeidsmarkt is tastbaarder dan ooit tevoren. Mensen zoeken massaal naar een werkgever die rekening houdt met hun persoonlijkheid en vaardigheden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Inclusief ondernemen vormt een deel van de oplossing voor deze uitdagingen. Daarom voorziet Hands-on Inclusion een gratis aanbod voor ondernemingen in Vlaanderen.

Schrijf jezelf in voor deze Hands-on inclusion-trajecten 

24 mei 2023: Mensen duurzaam aan boord houden 

Een veilige en gezonde werkomgeving is dé ultieme voorwaarde om als werknemer te groeien en te ontwikkelen. In de upgrade 'Mensen duurzaam aan boord houden' leer je hoe te sleutelen aan werk om zo je medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Lees meer

26 mei 2023: Inclusieve werkvloer

Waarom moet jouw organisatie werken aan diversiteit & inclusie? 
Dat leer je in één dag tijdens de upgrade 'inclusieve werkvloer' op 26 mei. Er wordt bekeken welke en op wat voor manieren discriminatievormen in onze manier van werken kunnen sluipen. 

Lees meer

31 mei 2023: Welzijn: jobcrafting vs off-job crafting

Meer bijleren over hoe je kan inzetten op motivatie, groei en welbevinden van je medewerkers? Tijdens de Upgrade 'welzijn (jobcrafting vs off-job crafting krijg je zes psychologische handvatten die hierbij een belangrijke rol spelen. Je gaat actief aan de slag met het maken van een vertaalslag ervan naar je eigen organisatie.

Lees meer   

1 juni 2023: Racisme zien en aanpakken

Wie erkent dat racisme een rol speelt op elke werkvloer, kan stappen zetten om er iets aan te doen. Tijdens deze upgrade worden de verdoken sociale constructies van racisme en discriminatie zichtbaar. Je krijgt een houding aangereikt die je als wit persoon kan aannemen, namelijk bondgenoot zijn. De onderdelen van een antiracistische strategie worden overlopen en er worden concrete acties uitgewerkt.

Lees meer 

1 juni 2023: Upgrade racisme zien en aanpakken

Wie erkent dat racisme een rol speelt op elke werkvloer, kan stappen zetten om er iets aan te doen. Tijdens deze upgrade worden de verdoken sociale constructies van racisme en discriminatie zichtbaar. Je krijgt een houding aangereikt die je als wit persoon kan aannemen, namelijk bondgenoot zijn. De onderdelen van een antiracistische strategie worden overlopen en er worden concrete acties uitgewerkt.

Lees meer

7 juni 2023: Upgrade Changemanagement

Gedrag veranderen vraagt tijd, geduld én de juiste aanpak want mensen moeten willen, kunnen, mogen en durven veranderen. Deze Upgrade brengt in kaart wat de verandering naar een inclusievere werkomgeving kan tegenwerken en geeft tips over hoe changemanagement technieken je helpen de transitie vorm te geven naar een meer diverse en inclusieve organisatie.

Lees meer

7 juni 2023: Workshop Inclusieve werkvloeren

Als je inspanningen doet om medewerkers aan te trekken, wil je ook dat ze zich vervolgens goed voelen en ontplooien binnen jouw organisatie. Welke tools bevorderen de werksfeer? En hoe voorkom je conflicten? In deze workshop leer je een inclusieve werkvloer creëren, waar elke medewerker zich welkom, aanvaard en gewaardeerd voelt. Zo versterk je de retentie binnen jouw organisatie. 

Lees meer

8 juni 2023: Intervisie Inclusie Antwerpen

Alles start met een plan. Dat geldt dus ook voor inclusiever werken. In de uitvoering van het plan om je inclusievermogen te versterken, stoot je mogelijks op een aantal ongemakkelijke obstakels. Tijdens de intervisiesessies van Hands-on Inclusion leer je in groep van elkaar door te vertrekken van het proces- of verandervraagstuk waarmee je eigen organisatie of een andere onderneming worstelt.

Lees meer

8 juni 2023: Workshop Actief discriminatie, validisme en racisme aanpakken op de werkvloer

Deze workshop maakt duidelijk waarom we het hebben over minderheidsgroepen ondanks de stijgende superdiversiteit, waarom het een goed idee is om naar inclusie te streven in plaats van diversiteit en wat er  bedoeld wordt met validisme. Daarnaast gaat het ook over het verband tussen het hebben van (onzichtbare) privileges en het niet altijd opmerken van drempels naar de arbeidsmarkt toe.

Lees meer

22 juni 2023: Workshop Inclusieve rekrutering

Tijdens deze workshop krijg je handvaten om blinde vlekken binnen je organisatie op te sporen om vervolgens die hiaten in je aanwervingsproces te dichten. Je krijgt tools om je doelgroep te bepalen en deze met je vacatures gericht aan te spreken. Door het perspectief van de werkzoekende aan te nemen, stem je je boodschap beter af op de doelgroep. Je krijgt bovendien ook tips over andere netwerkkanalen. Tot slot krijg je informatie over alternatieve aanwervingsprocedures en valkuilen bij de selecties die je beter vermijdt.

Lees meer

1 september 2023: Workshop inclusief jobredesign

Als werkgever sta je vandaag voor heel wat uitdagingen: de zoektocht naar geschikt talent op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, een toename van het aantal stress- en burn-outklachten, automatisering en digitalisering waardoor functies veranderen en soms zelfs overbodig worden, de noodzaak om medewerkers langer gemotiveerd en duurzaam aan het werk te houden …

Tijdens deze workshop neemt Bart Moens, docent-onderzoeker aan de Odisee hogeschool, je mee in de wondere wereld van job redesign en hoe dit op een strategische manier in te brengen in de organisatie.

Lees meer

1 september 2023: Workshop Inclusief ondernemen

Bart Moens (Odisee) neemt je tijdens deze workshop mee in zijn verhaal rond inclusief ondernemen. Waarom zou je inzetten op inclusief ondernemen? Waar zit de meerwaarde?  Bovendien licht hij ook al een tipje van de sluier omtrent het hoe. Hoe pak je dat als onderneming dan concreet aan? 

Lees meer

12 september 2023: Bootcamp inclusieve werkvloer

Als je inspanningen doet om medewerkers aan te trekken, wil je ook dat ze zich vervolgens goed voelen en ontplooien binnen jouw organisatie. Welke tools bevorderen de werksfeer? En hoe voorkom je conflicten? In dit bootcamp leer je een inclusieve werkvloer creëren, waar elke medewerker zich welkom, aanvaard en gewaardeerd voelt. Zo versterk je de retentie binnen jouw organisatie.

Lees meer

12 september 2023: Workshop Actief discriminatie, validisme en racisme aanpakken op de werkvloer

Deze workshop maakt duidelijk waarom we het hebben over minderheidsgroepen ondanks de stijgende superdiversiteit, waarom het een goed idee is om naar inclusie te streven in plaats van diversiteit en wat er  bedoeld wordt met validisme. Daarnaast gaat het ook over het verband tussen het hebben van (onzichtbare) privileges en het niet altijd opmerken van drempels naar de arbeidsmarkt toe.

Lees meer

18 september 2023: Bootcamp Diversiteit op de werkvloer: actief discriminatie, validisme en racisme aanpakken op de werkvloer

Zonder het te beseffen, heeft elk van ons blinde vlekken waardoor we ons niet altijd bewust zijn van discriminaties en toegankelijkheidsdrempels binnen de organisaties. Wil je deze blootleggen en elimineren? Volg dan deze bootcamp. Zo versterk je de samenwerking binnen jouw organisatie, verhoog je jouw geloofwaardigheid in de samenleving en bij partners en trek je meer én divers talent aan als werkgever.

Lees meer

19 september 2023: Bootcamp inclusieve rekrutering

Dé hamvraag op de arbeidsmarkt luidt: hoe vinden talentvolle sollicitanten de weg naar jouw vacatures? Het antwoord ontdek je in dit bootcamp. Het zal gaan over iedere fase van inclusieve rekrutering: van het opmaken van aantrekkelijke vacatures tot het objectief selecteren van kandidaten, en van een inclusief onthaal tot een update van je tewerkstellingsmaatregelen. 

Lees meer

21 september 2023: Intervisie inclusie Mechelen

Alles start met een plan. Dat geldt dus ook voor inclusiever werken. In de uitvoering van het plan om je inclusievermogen te versterken, stoot je mogelijks op een aantal ongemakkelijke obstakels. Tijdens de intervisiesessies van Hands-on Inclusion proberen in groep van elkaar te leren door te vertrekken van het proces- of verandervraagstuk waarmee je eigen organisatie of een andere onderneming worstelt. 

Lees meer

27 september 2023: Workshop changemanagement

Gedrag veranderen vraagt tijd, geduld én de juiste aanpak want mensen moeten willen, kunnen, mogen en durven veranderen. Deze Upgrade brengt in kaart wat de verandering naar een inclusievere werkomgeving kan tegenwerken en geeft tips over hoe changemanagement technieken je helpen de transitie vorm te geven naar een meer diverse en inclusieve organisatie.

Lees meer

28 september 2023: Bootcamp Inclusief jobredesign

De krappe arbeidsmarkt is terug van weggeweest. Talent aan boord halen én houden is voor veel werkgevers een grote uitdaging. De oude oplossingen lijken niet meer te voldoen. Er is meer nodig. Wat dan?  Durf sociaal te innoveren, zet de eerste stap en schrijf je in voor dit bootcamp.

Lees meer

29 september 2023: Upgrade aanwerving en behoud van een diverse poule aan vrijwilligers

Hoe werf je een diverse poule aan vrijwilligers aan? En hoe zorg je er vervolgens voor dat ze zich goed voelen binnen je organisatie en blijven? Dat is de focus van deze upgrade. Enerzijds ligt de focus op hoe je een netwerk opbouwt en op een inclusieve manier aan outreach doet. Anderzijds gaat het over motivatie. Er wordt gekeken vanuit de perspectieven van de vrijwilliger en van de organisatie en hoe je deze met elkaar verenigt.

Lees meer

3 oktober 2023: Bootcamp changemanagement

Je wil graag inclusiever gaan werken maar niet al je collega’s zijn al mee? Weerstand maakt integraal deel uit van verandertrajecten. Gedrag veranderen vraagt tijd, geduld én de juiste aanpak. Deze bootcampreeks rond changemanagement reikt handvaten aan om verandertrajecten in je organisatie in goede banen te leiden.

Lees meer

3 oktober 2023: Workshop re-integratie naar werk

Een oorzaak van grote langdurige uitval van medewerkers kan wellicht worden gevonden in het feit dat er best wat verwarring bestaat rond re-integratietrajecten: wat mag of moet men doen tijdens een dergelijke traject, wat is de te volgen procedure, wie moet erbij betrokken worden…? Tijdens deze workshop komt een werknemer en een werkgever aan het woord die aan de slag gingen met een re-integatietraject.

Lees meer

4 oktober 2023: Bootcamp duurzame inzetbaarheid

Door de jaren heen verandert de jobinhoud, wijzigt de motivatie en verouderen de kwalificaties (wat men kent en kan) van medewerkers. Hierdoor dreigt er een mismatch te ontstaan tussen de personen en hun werk. Die gapende kloof kan je gelukkig wel dichten. In dit bootcamp gaat het over werkbaar werk, ontwikkeling, jobmobiliteit en jobdesign.

Lees meer

5 oktober 2023: Bootcamp strategisch inclusief ondernemen

Alles start met een plan. Dat geldt dus ook voor inclusief ondernemen. In dit bootcamp krijg je de tools aangereikt om een strategie uit te stippelen rond inclusief ondernemen. Streef je naar verbeterde productiviteit, extra winstgevendheid of een verhoogd innovatievermogen? Er zijn redenen genoeg om strategisch inclusief te ondernemen.  

Lees meer

6 oktober 2023: Bootcamp duidelijk taalbeleid en heldere communicatie

Of het nu om geschreven taal, gesproken taal, gebarentaal of beeldtaal gaat: een duidelijk taalbeleid en heldere communicatie is essentieel in een organisatie. Het zorgt namelijk voor een meer efficiënte werkvloer en bevordert de samenwerking tussen de medewerkers. Dit bootcamp toont hoe je taal en communicatie hanteert doorheen het HR-proces. Zo ga je inclusief tewerk in een diverse organisatie.

Lees meer

13 oktober 2023: Upgrade Racisme zien en aanpakken

Wie erkent dat racisme een rol speelt op elke werkvloer, kan stappen zetten om er iets aan te doen. Tijdens deze upgrade worden de verdoken sociale constructies van racisme en discriminatie zichtbaar. Je krijgt een houding aangereikt die je als wit persoon kan aannemen, namelijk bondgenoot zijn. De onderdelen van een antiracistische strategie worden overlopen en er worden concrete acties uitgewerkt.

Lees meer

19 oktober 2023: Intervisie Inclusie Gent

Alles start met een plan. Dat geldt dus ook voor inclusiever werken. In de uitvoering van het plan om je inclusievermogen te versterken, stoot je mogelijks op een aantal ongemakkelijke obstakels. Tijdens de intervisie sessies van Hands-on Inclusion probeer je in groep van elkaar te leren door te vertrekken van het proces- of verandervraagstuk waarmee je eigen organisatie of een andere onderneming worstelt. 

Lees meer

24 oktober 2023: Upgrade Inclusieve werkvloer

Tijdens deze upgrade gaat het over het ‘waarom’ van werken aan diversiteit & inclusie binnen een organisatie of onderneming. Daarnaast wordt bekeken welke en op wat voor manieren discriminatievormen in onze manier van werken kunnen sluipen.

Lees meer

8 november 2023: Upgrade welzijn

Tijdens deze Upgrade leer je meer over de zes psychologische handvatten die een belangrijke rol spelen voor motivatie, groei en welbevinden van je medewerkers, en hoe je de bevrediging ervan kan faciliteren. Je gaat actief aan de slag met het maken van een vertaalslag ervan naar je eigen organisatie. 

Lees meer

14 november 2023: Upgrade Outreach en aanwerving

Tijdens deze upgrade bekijkt men de verspreiding van jouw vacatures vanuit twee perspectieven: dat van jouw organisatie, en dat van werkzoekenden met verschillende identiteitskenmerken. Het gaat over jouw branding, jouw netwerk, jouw vacatures.

Er wordt samen een actieplan uitgewerkt om de respons te vergroten en om meer kandidaten te vinden uit groepen die nog niet goed vertegenwoordigd zijn. Daarnaast gaat het over je manieren van selecteren van kandidaten. Kan die objectiever? En Hoe?

14 november 2023: Bootcamp re-integratie naar werk

Wist je dat meer dan 10% van de Belgische arbeidsbevolking niet aan het werk is omwille van chronische ziekte of een arbeidshandicap? De kans is dus groot dat ook jouw organisatie hiermee geconfronteerd wordt. In dit bootcamp ontdek je het belang van re-integratie naar werk. Bovendien leer je hoe je medewerkers opnieuw in jouw organisatie aan de slag laat gaan, bij welke partners je terechtkan voor een re-integratietraject en hoe je een re-integratieplan opmaakt. 

15 november 2023: Upgrade Mensen duurzaam aan boord houden

In deze upgrade leer je meer over hoe je kan sleutelen aan werk en hoe je medewerkers kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Er is tijd om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Je gaat actief aan de slag met het maken van een vertaalslag ervan naar je eigen organisatie.

​​​​​​​Lees meer

16 november 2023: Intervisie Inclusie Leuven

Alles start met een plan. Dat geldt dus ook voor inclusiever werken. In de uitvoering van het plan om je inclusievermogen te versterken, stoot je mogelijks op een aantal ongemakkelijke obstakels. Tijdens de intervisie sessies van Hands-on Inclusion proberen in groep van elkaar te leren door te vertrekken van het proces- of verandervraagstuk waarmee je eigen organisatie of een andere onderneming worstelt. 

​​​​​​​Lees meer

16 november 2023: Workshop Actief discriminatie, validisme en racisme aanpakken op de werkvloer

Deze workshop maakt duidelijk waarom we het hebben over minderheidsgroepen ondanks de stijgende superdiversiteit, waarom het een goed idee is om naar inclusie te streven in plaats van diversiteit en wat er  bedoeld wordt met validisme. Daarnaast gaat het ook over het verband tussen het hebben van (onzichtbare) privileges en het niet altijd opmerken van drempels naar de arbeidsmarkt toe.

​​​​​​​Lees meer

22 november 2023: Upgrade changemanagement

Gedrag veranderen vraagt tijd, geduld én de juiste aanpak want mensen moeten willen, kunnen, mogen en durven veranderen. Deze Upgrade brengt in kaart wat de verandering naar een inclusievere werkomgeving kan tegenwerken en geeft tips over hoe changemanagement technieken je helpen de transitie vorm te geven naar een meer diverse en inclusieve organisatie.

7 december 2023: Intervisie Inclusie Antwerpen

Alles start met een plan. Dat geldt dus ook voor inclusiever werken. In de uitvoering van het plan om je inclusievermogen te versterken, stoot je mogelijks op een aantal ongemakkelijke obstakels. Tijdens de intervisie sessies van Hands-on Inclusion proberen in groep van elkaar te leren door te vertrekken van het proces- of verandervraagstuk waarmee je eigen organisatie of een andere onderneming worstelt. 

​​​​​​​Lees meer