Covid
22/05/2023
Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

PCR-test noch snelle antigeentest nodig bij vermoeden van coronabesmetting

Gezien de gunstige ontwikkeling van de pandemie, zowel wat betreft de viruscirculatie als de infecties en ziekenhuisopnames, heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) besloten de Covid-19-teststrategie aan te passen. Zowel de PCR-test als de snelle antigeentest worden niet meer aanbevolen aan de algemene bevolking, de asymptomatische patiënten en de bewoners van collectieve zorginstellingen (zowel ambulante zorg als in ziekenhuizen, inclusief patiëntenvervoer en spoedeisende prehospitaal zorg), met enkele beperkte uitzonderingen. Zelftests blijven beschikbaar.

De vorige IMC werd reeds beslist om de isolatiemaatregelen aan te passen (Zie deze persmededeling). Dit besluit volgt op het wetenschappelijk advies van de Risk Assessment Group (RAG), de adviserende experten van de Hoge Gezondheidsraad en het standpunt van de Risk Management Group (RMG). Het nieuwe testbeleid wordt van kracht zodra de bijgewerkte aanbevelingen op de website van Sciensano zijn gepubliceerd, d.w.z. op 23 mei 2023. 

De bepaling van de teststrategie voor symptomatische patiënten is complexer en hangt af van veel factoren: de gezondheidstoestand van de patiënt, de leeftijd, de mate van immunodepressie/deficiëntie … De besprekingen in de RMG zullen worden voortgezet op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad en zullen uiterlijk op 1 juni 2023, tijdens de volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, worden vastgesteld.

De ministers willen benadrukken dat de teststrategie opnieuw kan worden verstrengd als de epidemiologische situatie verslechtert en een nieuwe variant met ernstigere kenmerken opduikt.