ouder koppel
25/10/2022
Technologie en innovatie Woonzorg

Pilootproject "Slimme luiers: incontinentiezorg 2.0"

Meer dan 80% van de bewoners in de residentiële ouderenzorg hebben last van ongewenst urineverlies. Dag en nacht worden er daarom systematische incontinentierondes uitgevoerd. Met het project 'Slimme luiers: incontinentiezorg 2.0' wil de vzw Zorg-Saam ZKJ een oplossing laten ontwikkelen en uittesten om in de residentiële ouderenzorg meer comfort te bieden aan bewoners te maken hebben met ongewenst urineverlies. Tegelijk kan een dergelijke oplossing een belangrijke tijdswinst realiseren voor de zorgverleners.

Technologie, innovatie en zorg: van nice-to-have naar must-have 

Voor dit unieke project rond incontinentiezorg werkten ontwikkelaars, firma's, studiebureaus, bewoners met dementie, hun families, zorgmedewerkers multidisciplinair en sectoroverschrijdend samen om in cocreatie een geslaagd resultaat te bereiken met één doel voor ogen: hoe wordt de bewoner hier beter van? De beleefde ervaring van de bewoners en de zorgmedewerkers waren dé belangrijkste gids doorheen dit proces.  

Het project slimme luiers startte in 2019. Het voorbije jaar hebben twee afdelingen van de betrokken wzc's diverse types van slim incontinentiemateriaal getest. Deze diverse types slim incontinentiemateriaal laat ons toe de incontinentiezorg voor bewoners gerichter en op maat aan te passen en heeft tot gevolg dat er meer comfort is voor de bewoner en werkbaar werk voor de zorgverlener.

Twee woonzorgcentra van de groep Zorg-Saam ZKJ – Moervaartheem en Sint-Eligius - hebben zich achter dit unieke project geschaard en werkten mee om dit tot een goed eindresultaat te brengen. 

Innovatie, technologie en waardig ouder worden: hoe kunnen we dit realiseren?  

Het blijkt niet altijd evident te zijn om innovatief te zijn in zorg. Onderzoek toont aan dat innovatieve projecten in de zorg door allerlei redenen niet slagen. Bijvoorbeeld is het niet altijd duidelijk in de zorg wie de klant is. In andere sectoren is het vaak heel duidelijk wie de klant is, wie betaalt, wie het voordeel van de innovatie zal voelen. Ook het feit dat zorg sterk gereguleerd is, maakt dat het niet gemakkelijk is om innovatieve projecten te laten slagen.  

Meer info over de totstandkoming en resultaten van het project