PC Menen
07/03/2023
Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg

Projectoproep KBS: psychiatrische zorg vanuit het ziekenhuis op maat van de zorggebruiker

Het concept van herstelgerichte zorg wint steeds meer aan belang binnen de psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ-afdelingen en psychiatrische verzorgingstehuizen. Die zorg verbetert immers de opname en de levenskwaliteit van de zorggebruiker en geeft tegelijk ook meer zin aan het werk van de zorgprofessionals. Met een nieuwe oproep willen de Fondsen voor Geestelijke Gezondheid en de Koning Boudewijnstichting steun bieden aan ziekenhuizen die een ambitieuze aanpak van herstelgerichte zorg willen invoeren, ontwikkelen of verduurzamen.

Bij herstelgerichte zorg bepalen de professionals en zorggebruikers al van bij de opname samen doelstellingen: ze ontwikkelen in onderling overleg een ondersteunings- en zorgtraject met het oog op een gecoördineerde ondersteuning en follow-up. Samen gaan ze na over welke vaardigheden de zorggebruiker beschikt, brengen ze diens beschikbare hulpmiddelen in kaart en identificeren ze de mensen uit zijn of haar entourage die ingezet kunnen worden. De bedoeling is om in partnerschap met alle betrokken actoren een zo snel mogelijke terugkeer naar de ‘buitenwereld’ of herintegratie in de samenleving mogelijk te maken, met de gezamenlijke en op elkaar afgestemde steun van de spelers van de eerstelijnszorg.

Deze aanpak biedt mogelijk ook een antwoord op het verlies aan zingeving bij de uitoefening van het zorgberoep en de burn-outs van zorgverstrekkers in ziekenhuizen. Herstel impliceert immers, al van bij de opname, een langetermijnperspectief bij de uitoefening van de job.

De herstelgerichte aanpak kan verschillende vormen aannemen: multidisciplinaire opleidingen, de organisatie van inleefstages in innovatieve afdelingen, het oprichten van comités van gebruikers en/of naasten, acties om in netwerken samen te werken, het betrekken van ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen, het ontwikkelen van een case-managementfunctie, etc.…

Voor wie?

Deze oproep is bedoeld voor psychiatrische ziekenhuizen (PZ), de psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis in België (PAAZ) en alle psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). Project indienen kan tot 15 mei 2023.

Intekenen op de oproep