Te Gek
27/09/2022
Zorgbeleid Geestelijke gezondheidszorg

Psychose ontwikkeld: najaarscampagne van Te Gek!? over psychose

Van september 2022 tot februari 2023 zet Te Gek!?, in samenwerking met PsychoseNet België en unik-id, een campagne op over het thema psychose. Maar liefst drie procent van de bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychose. Ook veel jongeren worden met dit thema geconfronteerd. De campagne rond psychose start met de muziektheatertournee 'Nerveuze vrouwen' op 28 september 2022 in de Stadsschouwburg van Leuven.

Binnen onze samenleving blijkt de kennis rond psychische kwetsbaarheden eerder beperkt en heersen er tal van vooroordelen. Wanneer het psychose betreft, blijkt deze kennis nog beperkter, zijn vooroordelen vaak hardnekkiger en bestaat er vaak verwarring met – het niet aan psychose gerelateerde – psychopathie. Deze misvattingen zorgen ervoor dat het, voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid, nog moeilijker is om openlijk over hun kwetsbaarheid te praten.

Te Gek!? wil met deze najaarscampagne in Vlaanderen psychose in de kijker zetten en trachten het taboe en stigma omtrent psychose aan te pakken. Zodat mensen met een psychosegevoeligheid makkelijker kunnen spreken over hun kwetsbaarheden en de schaamte kunnen laten varen.

Vier vrouwen. Vier nerveuze vrouwen.

De jongste nerveuze vrouw heet Slongs. Samen met nerveuze moeder Tine Reymer en tierelierende Clara Cleymans zingt ze donkere duetten in coupletten, terwijl Inge Paulussen rondjes draait in waangedachten. Voor de teksten van deze voorstelling heeft Gerda Dendooven haar zinnen verloren en Hugo Matthysen heeft er zijn hoofd op gebroken. De regie is in handen van Els Dottermans. Paul Poelmans houdt de mannen van De Laatste Showband in het gareel. Zij spelen levend muziek.
Te Gek!? is bij elke voorstelling aanwezig met een infostand over psychose.

Samenwerking Te Gek!? en Psychosenet.be

Te Gek!? werkt voor deze campagne samen met Psychosenet.be, het online platform over psychose. In de meeste cultuurcentra wordt door PsychoseNet voor de geïnteresseerden een inleiding of nabespreking over de voorstelling en over psychose aangeboden. Alle info over psychose op Psychosenet.be.

Psychose Ontwikkeld

In het verleden zette Te Gek!? nog campagnes op onder de naam Psychose Ontwikkeld. Ontwikkeld verwijst naar het boek en de docu Ingewikkeld die het verhaal vertellen over het leven van conceptueel kunstenaar Sven unik-id die zelf twee psychoses doormaakte en al vele jaren campagnes en concepten bedenkt voor Te Gek!?.

Nieuw boek ‘Psychose begrijpen in 33 vragen’ van Jim Van Os en Stijn Vanheule

Stijn Vanheule en Jim Van Os, dé experten psychose uit Vlaanderen en Nederland brengen op de dag van de start van de ‘Nerveuze vrouwen’-tour het boek 'Psychose begrijpen in 33 vragen' uit.
Het boek beantwoordt de grote vragen en onderzoekt de misverstanden rond psychose. Daarmee levert het voor het eerst een volledig en hoopvol beeld over alle aspecten van het omgaan met psychose, van crisis tot herstel: voor getroffenen zelf, voor naasten en voor hulpverleners. Boek ‘Zintuig verzint’ van Leen Verhaert Stijn Vanheule en Jim Van Os werken nauw samen met mensen die ervaring hebben met psychose. Zo ook met Leen Verhaert die in ‘Zintuig verzint’ haar verhaal optekent. Leen gaat uitvoerig in gesprek met Psychose. Ze leren elkaar kennen, ze tasten af, ze discussiëren en durven te overleggen. Ze strijden, ze dagen elkaar uit en soms werken ze onverwacht samen. In de loop van het boek krijgt Psychose als het ware een gestalte. “Een unieke inkijk in hoe Leen zichzelf en de omgeving beleefde tijdens een acute psychose. Haar verslag zuigt de lezer mee in de vreemdheid die haar toen overkwam. Het is een oproep om onbevooroordeeld heel nabij te zijn bij iedereen die kampt met psychoses”, dixit Stijn Vanheule.

Alle info op tegek.be