Trialoog
05/09/2022
Kwaliteit Zorgbeleid Bestuur Woonzorg

Stap mee in het Trialoog-netwerk

'Verbinding in Trialoog' is een project dat de relatie tussen familie, bewoner en woonzorgcentrum wil optimaliseren. Het doel is om van vertrouwen, openheid en goede communicatie een evidentie te maken. De grote ambitie nadat enkele pilootprojecten met Trialoog kennismaakten: in 2025 hebben 250 woonzorgcentra een Trialoog-werking! Het doel is om tegen 2025 een goed vertakt netwerk van Trialoog-woonzorgcentra hebben, die mekaar ondersteunen en van mekaar leren.

De voorzieningen in de pilootfase zijn stellig: Trialoog is de toekomst. Het voelt goed, het werkt goed en het is het antwoord op vele uitdagingen waar we voor staan. Meer weten over de Trialoog-werking?

Lees hier verder

Vandaag is het helder wat er nodig is om in huis aan Trialoog te kunnen werken. Tot eind 2023 zijn er projectmiddelen voorhanden om aan verminderde prijs meer huizen in het netwerk op te nemen. Geïnteresseerd?

Info over het Trialoog-netwerk

Lees het artikel in Zorgwijzer

Trialoog is een samenwerking tussen de drie koepels van woonzorgcentra (waaronder Zorgnet-Icuro), de Vlaamse Ouderenraad en het Agentschap Zorg en Gezondheid.