Conflicthelden logo
26/01/2022
Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Word ook jij conflictheld?

Een jongere keert helemaal overstuur terug van school. Hij ging in de clinch met een klasgenoot en verliest de pedalen als jij vraagt wat er scheelt. Een andere jongere vertelt schoorvoetend dat hij al een hele tijd wordt gepest in de leefgroep.

Herken je deze situaties? En ben je soms onzeker over hoe je de jongeren hierbij ondersteunt? Conflicthelden.be geeft jou en de jongere waarmee je werkt ruggensteun.

In totaal staan al 84 organisaties, 146 begeleiders en 131 jongeren tussen 13 en 18 jaar geregistreerd als conflictheld.

Samen sterk

De virtuele steunruimte biedt getuigenissen van jongeren, experten delen er hun advies over omgaan met pesten, agressie en frustraties. Je krijgt tips over hoe je assertief op te stellen en hoe andere jongeren elkaar kunnen steunen bij conflicten.

Deed er zich iets ernstig voor en heeft iemand meteen hulp nodig, of een luisterend oor? In de steunruimte vind je verschillende organisaties die voor jongeren klaar staan.

No sweat, no glory

De trainingruimte stelt oefeningen voor om grenzen aan te geven, om beter om te gaan met emoties, frustraties en onveilige situaties. Trainingen om zicht te krijgen op hoe iemand doorgaans reageert bij conflicten, wat maakt dat een situatie escaleert, welke elementen daarbij meespelen en hoe je het anders kan aanpakken.

Alle oefeningen zijn stapsgewijs opgebouwd, in een open leeromgeving. En je kan de ingevulde oefeningen makkelijk opslaan, afdrukken, bewerken en delen.

Hou vast met een back-upplan

Back-upplannen geven houvast voor, tijdens en na een conflict.

Met een veiligheidsplan lijst een jongere in een kant en klaar invulsjabloon op wat die kan doen tijdens een onveilige situatie of bij wie die terecht kan. Het signalenplan omschrijft hoe anderen kunnen merken wanneer er iets opborrelt en hoe ze best reageren.

In het doelenplan komen concrete doelen om op een goede manier met conflicten om te gaan en het conflictheldenplan schetst het profiel van iemands conflictheld.

Jongeren met een account bewaren hun plannen in een eigen profiel en kunnen ze delen met een vertrouwenspersoon. Zo weten anderen hoe ze jou kunnen helpen.

Ga structureel om met conflicten in jouw organisatie

Maak een begeleidersaccount aan en voeg jongeren uit je leefgroep toe, ontvang en bewaar informatie uit oefeningen en plannen en geef er feedback op. Grijp conflicten aan als een leerkans en zorg voor meer kwaliteit van je zorg- en hulpverlening.

Met deze online tool overbrug je tijd en afstand, ondersteun je live gesprekken en bied je aangename oefenkansen in een omgeving die is afgestemd op de leefwereld van de jongere. Je systematiseert methodieken in jouw organisatie en vergroot de kwaliteit van hulp.

Een duwtje in de rug

Als begeleider kan je Conflicthelden op afstand inzetten of gebruiken tijdens een live gesprek. Met een individuele jongere of in groep. Of je kan jongeren die zelfstandig genoeg zijn doorverwijzen om zelf aan de slag te gaan. Conflicthelden is daarbij steeds een extra ondersteuning of voorbereiding bij andere vormen van hulpverlening.

Een handige handleiding helpt je op weg om Conflicthelden te gebruiken. Wil je extra ondersteuning? Haal bij ICOBA een kosteloze vorming in je organisatie of schrijf je in voor een vorming Conflicthelden in open aanbod.

Word Conflictheld