10/12/2021
Ethiek en zingeving

Zorgnet-Icuro is op zoek naar een stafmedewerker ethiek (50%)

Zorgnet-Icuro is een ledenorganisatie die meer dan 775 voorzieningen verenigt in de gezondheidszorg (algemene ziekenhuizen, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en in de ouderenzorg). We bieden gespecialiseerde informatie, dienstverlening en vorming. Daarnaast verdedigen we de belangen van onze leden bij de beleidsmakers, in de media en bij de publieke opinie.

Voor de versterking van onze staf zijn wij op zoek naar een stafmedewerker ethiek.

Functiebeschrijving

 • Je maakt deel uit van het team ethiek; inhoudelijk ligt je focus op ethische vragen uit de klinische zorgpraktijk in de diverse sectoren uit de gezondheids- en welzijnssector
 • Samen met de Commissie Ethiek ontwikkel je ethische adviezen en reikt de leden-voorzieningen handvatten en oriëntaties aan voor hun ethische werking
 • Je verbindt wetenschappelijke theorie met concrete praktijkvertaling, op micro-, meso- en macroniveau
 • Je organiseert vormings- en intervisiemomenten over ethische thema’s

Profiel

 • Je hebt aantoonbare expertise op PhD-niveau in het domein van de medische ethiek
 • Je hebt een duidelijke visie op de betekenis en de plaats van de ethiek in de zorgsector
 • Je bent dynamisch en nieuwsgierig, zoekend naar nieuwe ideeën en benaderingswijzen. Je bent ontvankelijk voor wat er leeft in de praktijk aan ethische vragen en dilemma's
 • Je hebt goede presentatie- en communicatievaardigheden. Je kan complexe boodschappen op een eenvoudige manier overbrengen
 • Je bent een teamspeler en kan groepen professioneel begeleiden en motiveren
 • Je kan zelfstandig werken, bent transparant en koppelt met de nodige regelmaat terug naar je leidinggevende en collega’s
 • Je hebt zin voor humor. “Out-of-the-box” -denken daagt je uit. Je hebt een open geest voor nieuwe inzichten en methodieken, maar behoudt je kritische ingesteldheid

Ons aanbod

 • Een boeiende halftijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur
 • Flexibiliteit in de organisatie van je werk
 • Een dynamisch en interdisciplinair team van ca. 45 collega’s
 • Een maatschappelijk relevante en toekomstgerichte sector
 • Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen
 • Zorgnet-Icuro is gevestigd in het centrum van Brussel en goed bereikbaar met het openbaar vervoer

Interesse?

Mail dan ten laatste op 20 januari 2022 je CV en motivatiebrief naar Karolien Lemmens (karolien.lemmens@zorgneticuro.be).
Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Margot Cloet (margot.cloet@zorgneticuro.be | 0478 39 85 63). We garanderen een strikt vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.