Overlegstructuren in de zorg

Sinds enige tijd wordt er achter de schermen steeds vaker intersectoraal aan kwaliteit gewerkt. We zijn er immers van overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Concreet voor de leden gebeurt dit door het opzetten van intersectorale initiatieven (gezamenlijke studiedagen, projecten zoals participatie en reflectieve zorg). In contacten met andere stakeholders (overheden, VIKZ) trachten we de specificiteit van de verschillende sectoren, maar ook de gelijkenissen steeds mee te nemen.

Volgende overlegorganen binnen Zorgnet-Icuro inspireren elkaar rond kwaliteitsitems:

Contact

Vera De Troyer

Karen De Vuyst

Bernadette Van den Heuvel

Lien Van Malderen