az Sint-Blasius
20/01/2021
Communicatie Algemene Ziekenhuizen

“Zorg ervoor dat je vaccinatiecampagne is ingebed in een grotere strategie”

INTERVIEW MET DOMINIQUE POTTEAU, COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE AZ SINT-BLASIUS IN DENDERMONDE, OVER VACCINATIES IN ZIEKENHUIZEN

"Zorg ervoor dat je vaccinatiecampagne is ingebed in een grotere strategie"

januari 2021

AZ Sint-Blasius in Dendermonde zet al enkele jaren in op het behalen van een hoge vaccinatiegraad tegen de griep. Met resultaat. Dit jaar liet 92% van de medewerkers zich vaccineren. Maar hoe pakken ze de coronavaccinaties aan? Communicatieverantwoordelijke Dominique Potteau vertelt het ons.

AZ Sint-Blasius kadert de coronavaccinatiecampagne binnen het bredere verhaal ‘Samen beter worden’. Hoe moeten we dat zien?

Dat klopt, ook onze campagne om griepvaccins te promoten, maakt deel uit van ‘Samen Beter Worden’, de strategie waaraan we sinds 2015 werken. ‘Beter worden’ kan je op twee manieren interpreteren: vanuit patiëntenperspectief betekent beter worden vooral opnieuw gezond worden. Maar aan de andere kant is er ook de dimensie van het voortdurend verbeteren van onze dienstverlening als ziekenhuis. De ‘samen’ slaat op het feit dat we dat met iedereen willen bereiken: met alle medewerkers in het ziekenhuis, maar ook met de eerste lijn, thuiszorgdiensten, met de patiënt en zijn familie… Vanuit dat helikopterperspectief lanceren we onderliggende campagnes zoals nu die van de vaccinatie tegen het coronavirus.

 

Dominique Potteau, communicatieverantwoordelijke AZ Sint-Blasius

Als ziekenhuis hechten we er veel belang aan om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Als je in een ziekenhuis werkt, dan neem je een engagement op tegenover de samenleving, je hebt de wil om de gezondheid van de mensen rondom jou beter te maken en hen de beste en meest veilige zorg te bieden. Op die verbintenis spelen we in met onze campagne: de inzet voor de best mogelijke gezondheid. Je laten vaccineren past hier naadloos in.

Welk materialen zetten jullie in om jullie interne vaccinatiecampagne vorm te geven?

We doen voornamelijk beroep op materiaal van de overheid. Er staan heel wat zaken op de website www.laatjevaccineren.be zoals filmpjes en affiches. De affiches kan je overigens aanpassen op maat van het ziekenhuis. Daarnaast hebben we een eigen baseline ontwikkeld: In AZ Sint-Blasius laat iedereen zich vaccineren. Natuurlijk. Hiermee willen we wijzen op de vanzelfsprekendheid om je te laten inenten. We leggen visueel ook de link met de beeldtaal die we voor ‘Samen Beter Worden’ ontwikkeld hebben.

We hebben er  voor gekozen om het personeel niet te bevragen over of ze zich zullen laten vaccineren of niet. Dat zou de toon van onze campagne ondermijnen. Als je in een ziekenhuis werkt, laat je je vaccineren. Je beschermt de patiënten. Het is een vanzelfsprekend gegeven.

Voor de verspreiding rekenen we op interne nieuwsbrieven, het intranet en ‘Samen Beter kaarten’. Deze kaarten bevatten voor elk Samen Beter Worden-thema doe- en kennisopdrachten voor de medewerkers. In het geval van de coronavaccins is de doe-opdracht het filmpje van de Vlaamse overheid over het coronavaccin bekijken. De kennisopdracht bestaat erin vragen te beantwoorden uit de fout-feit fiche. De kaarten zijn geïntegreerd in onze e-learnings. Op elke dienst hangt ook een gedrukte versie van de Samen Beter kaarten aan het kwaliteitsbord. Zo is het vaccinatiethema ook geïntegreerd in de kwaliteitswerking.

Een grote troef voor ons is de betrokkenheid van onze algemeen directeur bij de campagne. Het helpt als het hoofd van het ziekenhuis tijd uittrekt om via online meetings de leidinggevenden in te lichten en te zeggen wat van hen verwacht wordt om het vaccinactieverhaal te doen slagen. Dan heeft iedereen meteen door: dit is niet zomaar een campagne van de communicatiedienst. Het volledige ziekenhuis staat hierachter.

Hebben jullie een bepaald streefdoel voor de vaccinatiegraad?

Teruggrijpend naar de baseline die we zelf hebben ontwikkeld: we gaan ervan uit dat iedereen bij ons zich vrijwillig zal laten vaccineren, behalve uiteraard wie zwanger is of borstvoeding geeft en andere groepen van wie is aangetoond dat een coronavaccin niet opportuun is. Daar een percentage op plakken is moeilijk. We kunnen niet vergelijken met vorige jaren. We hebben er overigens voor gekozen om het personeel niet te bevragen over of ze zich zullen laten vaccineren of niet. Dat zou de toon van onze campagne ondermijnen. Als je in een ziekenhuis werkt, laat je je vaccineren. Je beschermt de patiënten. Het is een vanzelfsprekend gegeven.

Heb je nog tips voor andere zorgvoorzieningen?

Zorg voor voldoende motivatie bij het personeel zodat ze zich willen laten vaccineren. Wij hanteren bijvoorbeeld het model met de drie P’s: Pride, Purpose en Pleasure. We spelen in op hun pride, hun trots, door de diensten die een vaccinatiegraad van meer dan 90% halen bij de griepvaccinatie in de kijker te zetten. Wie op een afdeling werkt met een lagere dekkingsgraad zal collega’s aanporren om volgend jaar beter te doen zodat ze volgende keer ook in spotlights kunnen staan. Bij de tweede ‘P’, de purpose, houden we onze collega’s het doel voor: de best mogelijke gezondheid van de samenleving. Uiteindelijk is dat de reden waarom we allemaal in het ziekenhuis werken. De purpose-dimensie is in de zorgsector een bijzonder sterke motivator. De derde ‘P’ is die van pleasure. Hier zijn we als sector wat beperkt in onze mogelijkheden, we kunnen geen premies geven of dergelijke.

Uiteindelijk geloof ik dat alle ziekenhuizen hetzelfde doel hebben: de beste en meest veilige zorg aanbieden. Ongeacht de strategie waarop je een interne vaccinatiecampagne afstemt, maakt vaccineren daar deel van uit.

TEKST: JENS DE WULF

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.