Over ons

Download onze kennismakingsfolder

English version

Version française

Zorgnet-Icuro vzw is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en social profit voorzieningen uit de woonzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro, samen stellen ze bijna 140.000 personeelsleden te werk. Onze zorgvoorzieningen willen kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg bieden.

Zorgnet-Icuro is een netwerk dat een actieve rol speelt in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. We ontwikkelen visies over de manier waarop we onze gezondheidszorg willen organiseren en over hoe we in de toekomst de bevolking op een duurzame manier kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg kunnen bieden.

Als erkende werkgeversfederatie geven we de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en zijn we een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse en federale overheid. Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt zijn leden-voorzieningen in het sociaal overleg, zowel op Vlaams als op federaal niveau.

Wie zijn onze leden?

Wie zijn onze leden?

  • Algemene en universitaire ziekenhuizen
  • Revalidatieziekenhuizen
  • Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Initiatieven beschut wonen
  • Centra voor geestelijke gezondheidszorg
  • Psychosociale revalidatiecentra
  • Social profit woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra.
  • Zorgraden
  • Palliatieve netwerken

De leden van Zorgnet-Icuro onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven enkel winst na om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen. Met andere woorden: ze herinvesteren hun winst in de zorg.

Wat doen we?

Wat doen we?

Ons team van ca. 45 medewerkers staat in voor de dienstverlening aan de leden-voorzieningen. Onze experten volgen de Vlaamse gezondheidszorg op de voet: financiering, HR-beleid, zorgbeleid, zorgberoepen, medisch beleid, zorgstrategische planning, communicatie, technologie, innovatie, ethiek… We geven dagelijks up-to-date informatie aan onze leden over relevante thema's voor de sector. Werk je bij een zorgorganisatie die is aangesloten bij Zorgnet-Icuro en heb je nog geen toegang tot onze Info voor Leden? Maak dan je account aan via de knop rechtsboven "aanmelden" en doorloop de verschillende stappen.

Zorgnet-Icuro organiseert op regelmatige tijdstippen ook vorming over gespecialiseerde onderwerpen. Bekijk onze opleidingen.

We brengen thema’s en standpunten onder de aandacht in publicaties, ons magazine Zorgwijzer en persberichten. Je kan ons ook volgen via onze nieuwsbrief en sociale media.

Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt de aangesloten zorgorganisaties in tal van adviesorganen en overlegstructuren. Bekijk het overzicht.

Als werkgeversfederatie is Zorgnet-Icuro partner in het sociaal overleg, zowel op Vlaams als op federaal niveau.

Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

Zorgnet-Icuro vzw is een ledenorganisatie met een democratische besluitvorming. Permanent overleg met de leden staat centraal in de bestuursorganen, zowel per sector als per thema. Voor actuele thema’s worden er ad-hocwerkgroepen opgericht.

Bekijk de samenstelling van het Bestuursorgaan 2022-2025.

Historiek

Historiek

Zorgnet-Icuro vzw is ontstaan uit de fusie van Zorgnet Vlaanderen en Icuro. Zorgnet Vlaanderen vzw (voorheen VVI) groepeerde sinds 1938 de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, woonzorg) ontstaan vanuit privé-initiatief. Icuro vzw (voorheen VOV) was de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners. Op 5 mei 2015 sloten Zorgnet Vlaanderen en Icuro een fusieprotocol. De juridische fusie werd eind december 2016 voltrokken.