Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Resultaten personeelskengetallen

De eerste analyses in het project personeelskengetallen voor referentiejaar 2021 zijn klaar. U kan de resultaten raadplegen op onze website.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Wijziging regels medische ongeschiktheid

De werkgever die een persoon in invaliditeit tewerkstelt, krijgt een werkhervattingspremie van 1000 euro. De werkgever die een arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van medische overmacht moet dat melden aan het Terug naar het Werk-fonds, en een bijdrage van 1800 euro storten. 

Info voor leden
Lees meer