Logo Te Gek!?
01/03/2022
Communicatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Jaarcampagne Te Gek!? over depressie

Al vele jaren maakt Te Gek!?, met Guy Swinnen als peter en Selah Sue als meter, geestelijke gezondheid in Vlaanderen bespreekbaar via brede publiekscampagnes en projecten voor specifieke doelgroepen. Daarnaast zet Te Gek!? ook in op een humane geestelijke gezondheidszorg met tal van bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven.

In september 2021 ging de jaarcampagne Wellicht over depressie van start. Hiermee wil Te Gek!? bij de Vlaamse bevolking de kennis over depressie vergroten, het thema bespreekbaar maken en stigmatisering tegengaan. In de beste Te Gek!?-traditie vinden een jaar lang Te-Gekke!?-projecten plaats.

Depressie is een stemmingsstoornis dat veel mensen in onze maatschappij treft. Wereldwijd lijden 264 miljoen mensen aan een depressie. Het is vandaag de derde oorzaak van de ‘universele ziektelast’, dat is het totale wereldwijde verlies aan productieve jaren door ziekte. In 2030 zal depressie de belangrijkste oorzaak zijn. Maar liefst 20% van de vrouwen en 10% van de mannen in ons land krijgen ooit met een vorm van depressie te maken. Eén persoon op zeven wordt vroeg of laat zelfs geconfronteerd met een zware depressie.

En toch blijft de kennis over dat thema beperkt en zorgen taboe en vooroordelen ervoor dat mensen laat hulp inschakelen. In het overgrote deel van de gevallen worden depressieve klachten onvoldoende ernstig genomen of worden ze zelfs niet benoemd.

Dat is jammer, want doorgaans is een depressie vrij goed te behandelen. Bovendien zorgt een tijdige behandeling van een depressie ervoor dat ze niet ernstiger wordt en verkleint het risico op een terugval.

Wellicht is een gezamenlijk initiatief van Te Gek!?, Museum Dr. Guislain, Ups & Downs, Similes, Familieplatform, Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) & Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidprobleem (KOAP), Vlaams Expertisecentrum Suicidepreventie (VLESP), Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), Janssen, unik-id, de Vlaamse Overheid, Zorgnet-Icuro, Domus Medica en de Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering.

Alle info op www.tegek.be en www.wellicht.be 

Deze vier artikels kaderen in de Wellicht-campagne van Te Gek!?

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.