Technologische innovaties in de zorg

Technologische innovaties in de zorg- en welzijnssector kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie en aanpak van welzijns- en zorguitdagingen. Tegelijkertijd confronteren die vormen van innovatie ons met ethische vragen, onder meer in verband met autonomie, keuzevrijheid en privacy van burgers. De evolutie tot meer technologische gezondheidsinnovatie gaat dan ook gepaard met nood aan ethische analyse op verschillende domeinen en niveaus.

Indien je geïnteresseerd bent kan je hier een kijkje nemen in verschillende ethische onderzoekstrajecten op dit vlak.

 • Ethische screening en evaluatie van technologische gezondheidsinnovaties – generieke studie
  • Lees het overzichtsrapport van het onderzoeksproject dat werd uitgevoerd door Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Vandemeulebroucke, T., Denier, Y., Gastmans, C. (2021). Technologische gezondheidsinnovaties: Overzicht van ethische screenings- en evaluatiekaders. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een samenvatting vind je hier.
  • Bekijk het daaruit ontwikkeld ethisch evaluatiekader voor technologische innovaties: Vandemeulebroucke, T., Mertens, E., Denier, Y., Gastmans, C. (2021). Technologische gezondheidsinnovaties. Ontwikkeling van een ethisch evaluatiekader. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een samenvatting vind je hier.
 • Ethische aspecten omtrent het gebruik van elektronische tracking devices in dementiezorg om bestaande risico’s rond dwaalgedrag tegen te gaan.
  • Lees de literatuurstudie: Howes, J., Gastmans, C. (2021). Electronic tracking devices in dementia care: A systematic review of argument-based ethics literature. Archives of Gerontology and Geriatrics 95, 1-10 Online, ahead of print. Verkrijgbaar op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be)
 • Ethische aspecten omtrent het gebruik van sociaal ondersteunende robotica in de woonzorg
  • Download de presentatie van Tijs Vandemeulebroucke over 'Ethische aspecten omtrent gebruik van robotica in de zorg voor ouderen' (Uit Feestsymposium 'Ethiek in Zicht' 2022). 
  • Lees het interview met Tijs Vandemeulebroucke (2017). ‘Robots in de zorg. Ondersteunend of plaatsvervangend?’ in Zorgwijzer.
  • Als je je verder wil verdiepen in de wetenschappelijke literatuur, kan je hier terecht: Vandemeulebroucke, T., Dzi, K., Gastmans, C. (2021). Older Adults' Experiences With and Perceptions of the Use of Socially Assistive Robots in Aged Care: A Systematic Review of Quantitative Evidence. Archives of Gerontology and Geriatrics 95. Verkrijgbaar op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be).
  • Zie ook: Vandemeulebroucke, T., Dierckx de Casterle, B., Welbergen, L., Massart, M., Gastmans, C. (2020). The Ethics of Socially Assistive Robots in Aged Care. A Focus Group Study With Older Adults in Flanders, Belgium. Journals of Gerontology Series B-Psychological Sciences and Social Sciences, 75 (9), 1996-2007. Verkrijgbaar op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be).
  • Vandemeulebroucke, T., de Casterle, B.D., Gastmans, C. (2020). Ethics of Socially Assistive Robots in Aged-Care Settings: a Socio-Historical Contextualisation. Journal of Medical Ethics, 46 (2), 128-136. Verkrijgbaar op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be).
  • Vandemeulebroucke, T., Dieckx de Casterlé, B., Gastmans, C. with Vandemeulebroucke, T. (corresp. author) (2018). How Do Older Adults Experience and Perceive Socially Assistive Robots in Aged Care: a Systematic Review of Qualitative Evidence. Aging & Mental Health, 22 (2), 149-167. Verkrijgbaar op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be).

Contact

Yvonne Denier