Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Procedures in geval van staking

Op 31 januari 2023 is er een sectorale actiedag. Als de stakingsbereidheid van onze medewerkers groot is, kan dit gevolgen hebben voor de aanwezigheid op de werkvloer.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Decreet jeugddelinquentierecht: uitvoeringsbesluit

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2022 legt de wettelijke verankering vast bij een plaatsing in de gemeenschapsinstellingen wegens een jeugddelict en regelt de uitvoering van de plaatsing.

Info voor leden
Lees meer