Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Btw Circulaire over de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen (nieuwe “zorgcirculaire”)

De circulaire 2022/C/46 van 6 mei 2022 voorziet in een btw-vrijstelling voor handelingen die worden verricht in het kader van samenwerkingen tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Deze btw-vrijstelling is gebaseerd op artikel 44, §2, 1°, a) W. BTW en moet de samenwerking tussen zorgvoorzieningen, in het bijzonder in de klinische netwerken, bevorderen.
Deze info is relevant voor financiële directie en boekhouding.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Duurzaamheidsdagen van ziekenvervoersdiensten in mei: gevolgen voor patiënt en zorginstelling

De ziekenwagendiensten voeren in mei actie op het terrein. Ze organiseren zogenaamde duurzaamheidsdagen. Dat zijn dagen, waarop ze geen opdrachten van Mutas of i-mens zullen aanvaarden en geplande vervoeren zullen annuleren. Het gaat over volgende dagen: donderdag 5 mei, woensdag 11 mei, maandag 16 mei, dinsdag 17 mei, woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei. Op die dagen zullen de ziekenwagendiensten eigen, hogere tarieven hanteren. 
Meer info over deze actie kan u terugvinden op www.belgambu.be.  

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Projectsubsidie voor ‘Groen-blauwe parels’ (ontharding en groen-blauwe inrichting)

Met de projectoproep ‘Groen-blauwe parels’ wenst het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid projecten te ondersteunen die gericht zijn op ontharding en groen-blauwe inrichting.
Inschrijven kan tot 8 augustus. Op 2 mei organiseert het Departement Omgeving hierover een online infomoment.
Deze info is relevant voor algemene directie, milieucoördinatoren, facilitaire diensten, duurzaamheidsmedewerkers.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Nieuwe conventies kinesitherapie (en logopedie) 2022-2023

De conventie kinesitherapie 2022-2023 is uitzonderlijk afgesloten door het Verzekeringscomité RIZIV in plaats van door de overeenkomstencommissie kine (“kinemut”). De conventie met de logopedisten krijgt een extra maand onderhandeltijd tot eind mei 2022. De nieuwe overeenkomst met de kinesisten omvat enkele tariefverhogingen en biedt de mogelijkheid om de conventiestatus aan te passen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

B4-pilootprojecten in BFM: indexatieprincipes

Het federale kabinet Volksgezondheid heeft de administratie de opdracht gegeven om voor deze regeerperiode de B4-pilootprojecten (art. 63 §§ 1, 2 en 3 van het BFM) die betrekking hebben op personeel, te koppelen aan de automatische indexering (met 1 jaar achterstand). Zo zullen de reële indexaties in 2022 vertaald worden in een aanpassing van de financiering van de betreffende pilootprojecten in 2023. De FOD Volksgezondheid zal zelf instaan voor de aanpassingen in de contracten en de bijhorende vereffening (desgevallend via een inhaalbedrag).

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Vergoeding pastores / Index maart 2022

De spilindex werd overschreden in februari 2022. De website van de FOD Volksgezondheid publiceerde de aangepaste bedragen van de vergoeding voor personen die morele, religieuze of psychologische bijstand verlenen aan gehospitaliseerde patiënten. Die aanpassing gebeurde omwille van de overschrijding van de spilindex in februari 2022.

Info voor leden
Lees meer