Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Detailberekening IF.IC door IF.IC vzw geregionaliseerde sectoren

IF.IC vzw maakte de detailberekening van de IF.IC meerkost voor de laatste twee rechtenjaren (2021 en 2022). De organisaties van de geregionaliseerde sectoren (PC 330) kunnen die vanaf nu tot 18 december 2022 consulteren en downloaden op het beveiligd platform.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Subsidiemogelijkheden protocol ‘Asbestveilige Zorg’

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

De OVAM ondersteunt zorgvoorzieningen om hun gebouwen asbestveilig te maken door:

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Wijziging KB BFM

Met de aanpassingen aan het KB BFM zijn de financieringsregels van de BFM’s van 2021 gekend.

Deze Info voor leden is bestemd voor financiële directies (CFO) en financiële medewerkers in de ziekenhuizen. 

Info voor leden
Lees meer