Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Rapportering loongegevens CGG voor de afrekening IF.IC

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) moeten ten laatste op 23 september de loongegevens rapporteren voor de IF.IC afrekening 2021. U kan hierover een online infosessie volgen op 2 september. De rapporteringstool met bijhorende instructie kan u hier downloaden.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Uitnodiging Netwerkdag Personeel & Organisatie

Zorgnet-Icuro organiseert op 16 november 2022 voor zijn leden in Technopolis Mechelen een netwerkdag Personeel & Organisatie. Deze dag staat in het teken van retentie van personeel binnen de zorg.
Inschrijven kan tot en met 8 november 2022.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Ontwerp KB zorgprogramma acute beroertezorg met invasieve procedures

De ministerraad keurde op 20 juli het ontwerp KB hierover goed. Dit KB schrapt de verdeling van de zorgprogramma’s over de gewesten. In plaats hiervan worden een aantal bijkomende erkenningscriteria voor dit gespecialiseerd zorgprogramma aan het bestaande KB van de erkenningsnormen toegevoegd. Het ontwerp van KB ligt nu voor bij de Raad van State. 

Info voor leden
Lees meer