Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

IF.IC voor de geregionaliseerde sectoren: rapportering rechtenjaar 2022, inschrijving voor informatiesessies & voorschot rechtenjaar 2023

Op maandag 12 december 2022 hebben de sociale partners in de schoot van het PC 330 een cao over de IF.IC rapportering over het rechtenjaar 2022 voor de geregionaliseerde sectoren ondertekend. Deze cao voorziet een nieuwe rapportering tegen eind januari 2023.

De Vlaamse Regering van haar kant heeft werk gemaakt van een OBVR over de betaling van het IF.IC voorschot voor het rechtenjaar 2023.

Een woordje toelichting.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Responsabiliseringsbijdrage ten laste van werkgevers

Werkgevers met een bovenmaats aantal langdurig zieke werknemers zullen een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen vanaf het tweede kwartaal van 2023. Dit is concreet uitgewerkt bij wet van 20 november 2022 en twee koninklijke besluiten.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Arbeidsongeschiktheid – Wijzigingen in regelgeving

Een nieuwe wet over diverse bepalingen over arbeidsongeschiktheid voert wijzigingen door aan het geneeskundig getuigschrift, de procedure medische overmacht en de neutralisatie van het gewaarborgd loon bij gedeeltelijke werkhervatting.

Info voor leden
Lees meer