Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Team Zorgnet-Icuro

We brengen onze leden op de hoogte van wijzigingen in het team van Zorgnet-Icuro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Projectsubsidie voor ‘Groen-blauwe parels’ (ontharding en groen-blauwe inrichting)

Met de projectoproep ‘Groen-blauwe parels’ wenst het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid projecten te ondersteunen die gericht zijn op ontharding en groen-blauwe inrichting.
Inschrijven kan tot 8 augustus. Op 2 mei organiseert het Departement Omgeving hierover een online infomoment.
Deze info is relevant voor algemene directie, milieucoördinatoren, facilitaire diensten, duurzaamheidsmedewerkers.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Aanpassing richtlijnen OVAM voor de verwerking van COVID-19-afval

Voor sommige afvalstoffen van de behandeling/verzorging van COVID-19-patiënten was 72u quarantaine nodig om deze als niet-risicohoudend (NRMA) te kunnen beschouwen. Deze vereiste valt nu weg waardoor deze afvalstoffen onmiddellijk als NRMA kunnen worden verwerkt.  
Deze informatie is relevant voor logistieke en technische diensten, preventieadviseurs, milieucoördinatoren.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Leveranciers elektronische bewonersdossiers en oprichting klankbordgroepen

Naar aanleiding van de evoluties rond BelRAI en omwille van de migratie naar een nieuw softwareplatform voor het bewonersdossier, ontvangen de woonzorgcentra momenteel heel wat commerciële communicatie en aanbiedingen van softwareleveranciers. Zorgnet-Icuro adviseert om daar niet op in te gaan tot er meer duidelijkheid is over het correct functioneren van de software, de privacy-aspecten en de ontwikkelingsroadmap. Om de concrete vragen te verzamelen, richt Zorgnet-Icuro voor de klanten van zowel Corilus als Care Solutions een klankbordgroep op.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Lancering Sustacare

Sustacare is het referentie-instrument om strategie en activiteiten rond duurzaamheid uit te bouwen en op te volgen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Oproep om de Covid-registraties blijvend op te volgen

Vraag vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid om tijdig en correct (mogelijke) besmettingen in de woonzorgcentra te registreren in het e-loket. Naar aanleiding van informatie die we vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben ontvangen, willen we een oproep doen om zich blijvend te engageren tot registratie van (mogelijke) besmettingen in uw voorziening(en).

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Nieuwe duurzaamheidscriteria VIPA

Met deze informatienota signaleren wij een wijziging in de duurzaamheidscriteria die VIPA vanaf 1 september 2021 zal hanteren. Het betreft een wijziging en uitbreiding van de huidige set van criteria op basis van de duurzaamheidsmeter ‘GRO’ die ontwikkeld werd door het Facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Energieplannen voor energie-intensieve inrichtingen (drempel 0,1 Pjprim)

In deze informatienota wordt duiding gegeven over de aanvullende wettelijke bepalingen met betrekking tot de verplichtingen inzake conform verklaarde energieplannen voor de energie-intensieve inrichtingen. De drempel voor het opmaken van een periodiek conform energieplan is van 0,5 PJ is verlaagd naar 0,1PJ primair verbruik per jaar. Binnen de 9 maanden na het indienen van het eerst volgend IMJV deel energie met een verbruik van 0,1 PJ is een conform energieplan nodig. De resultaten dienen in een webapplicatie van de overheid ingegeven te worden.

Info voor leden
Lees meer