Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Gezondheidszorgbudget 2024

De Algemene Raad van het RIZIV vergaderde op maandag 16 oktober 2023 over het gezondheidszorgbudget voor 2024. Het voorstel van de regering werd goedgekeurd.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Uitnodiging tot deelname studies Sciensano

Op 31 augustus 2023 bezorgde het Departement Zorg een uitnodiging tot deelname aan twee studies van Sciensano. Eén gaat over zorginfecties en antibioticagebruik, de andere studie gaat over de preventie van Covid-19, griep en andere luchtweginfecties. In een kort filmpje krijgt u meer informatie hierover.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Overzicht vormings- en opleidingsmogelijkheden in Ethiek en Zorg

Rond ethiek en zorg zijn er in Vlaanderen heel wat mogelijkheden tot vorming, opleiding, ontmoetingsmomenten, activiteiten en studiedagen. Aan het begin van het academiejaar 2023-2024 bezorgen we u een up to date overzicht van de brede waaier aan mogelijkheden.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

CSRD: de EU-duurzaamheidsrapportering

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die bedrijven vanaf 2024 verplicht om hun impact op de mens en milieu te rapporteren volgens bepaalde standaarden is niet van toepassing op vzw’s en publieke voorzieningen die niet beursgenoteerd zijn.

Info voor leden
Lees meer