Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Masterclass Geestelijke Gezondheidszorg

De Masterclass voor staf- en beleidsmedewerkers en leidinggevenden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg biedt een waaier aan informatie rond cruciale domeinen binnen jouw takenpakket en tal van mogelijkheden tot uitwisseling met collega’s.
Ze bestaat uit een residentiële tweedaagse op 30 november en 1 december 2022 en een vervolgdag op 17 januari 2023 in Leuven.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass voor nieuwe directies van woonzorgvoorzieningen

In het najaar van 2022 organiseert Zorgnet-Icuro een masterclass voor nieuwe directies uit de woonzorg. Deze opleiding wordt jaarlijks georganiseerd en geeft een introductie in de belangrijkste beleidsdomeinen en specifieke thema’s die relevant zijn voor nieuwe directies in de woonzorg. De Masterclass start met een tweedaagse op 18 en 19 november 2022, gevolgd door een terugkomdag op 19 januari 2023, in Brussel.   

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Team Zorgnet-Icuro

We brengen onze leden op de hoogte van wijzigingen in het team van Zorgnet-Icuro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Moeten klinisch psychologen ingeschreven zijn bij de psychologencommissie?

Om het gezondheidszorgberoep van klinisch psycholoog te mogen uitoefenen, moet men beschikken over een visum en een erkenning (tenzij men op grond van overgangsmaatregelen vrijgesteld is van de erkenning). Omdat het beroep van klinisch psycholoog niet volwaardig kan uitgeoefend worden zonder ook de titel “psycholoog” te gebruiken, is het ook nodig zich in te schrijven bij de psychologencommissie.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Start interprofessionele training doelgerichte zorg

De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Academie Voor de Eerste Lijn (VIVEL) organiseren samen met het team ‘Doelgerichte zorg’ van de UGent en een aantal ‘innovatoren’ een training rond doelgerichte zorg. De opleiding wordt via een piloottraject uitgerold in vijf eerstelijnszones en wil zorgaanbieders opleiden in doelgerichte zorg en de eerste lijn in Vlaanderen versterken.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Gids voor een taalbijstandsbeleid in jouw ziekenhuis

Kom op tegen Kanker werkte samen met Zorgnet-Icuro, de FOD Volksgezondheid, het Agentschap Integratie en Inburgering en 15 ziekenhuizen die deelnamen aan de klankbordgroepen, een gids uit die ziekenhuizen ondersteunt bij het gestructureerd opzetten van een taalbijstandsbeleid.

Info voor leden
Lees meer