Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Ga jij mee naar het International Forum Londen? Geef jouw interesse door zodat we een mooie korting kunnen binnenhalen.

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan het International Forum on Quality and Safety in Healthcare (IFQSH) in Londen, dan laat je het ons nu best al weten. Op basis van het aantal mensen dat wenst deel te nemen, kunnen we de grootte van de groepskorting correct inschatten. Dat kan ertoe leiden dat we 20 % korting bovenop de vroegboekkorting krijgen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Gezondheidszorgbudget 2024

De Algemene Raad van het RIZIV vergaderde op maandag 16 oktober 2023 over het gezondheidszorgbudget voor 2024. Het voorstel van de regering werd goedgekeurd.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Beleidsrapport 2023 Zorginspectie: Positieve tendens rond medicatiebeleid in woonzorgcentra

Zorginspectie publiceert voor het tweede jaar op rij een rapport dat inspectieresultaten over het medicatiebeleid in woonzorgcentra bundelt. De sector ondernam het afgelopen jaar verschillende acties die zich ook vertalen in de inspectieresultaten. Van alle 4007 medicatieaspecten die Zorginspectie beoordeelt bij 300 inspecties, werden er 2920 of 73% correct uitgevoerd. Dat zijn goede resultaten, maar er blijft ruimte voor verbetering.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Studiedag “Anders kijken, meer zien”. Hoe een andere bril voor toezicht en handhaving kan bijdragen tot een beter zicht op kwaliteit van zorg

Draag je kwaliteit van zorg hoog in het vaandel? Wil je die graag aantoonbaar maken op een manier die recht doet aan de dagelijkse praktijk? Ben je benieuwd op welke manier inspectie hieraan kan bijdragen? Hoe andere landen het aanpakken? Noteer dan 7 december 2023 in jouw agenda en schrijf je in! 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Kwaliteitsregistratie WSE-dienstverleners

Elke dienstverlener die wil intekenen op diensten en activiteiten op vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en inschakeling moet sinds 2 september 2019 beschikken over een kwaliteitsregistratie binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). De organisatie moet kunnen aantonen dat ze voldoet aan kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau.

Info voor leden
Lees meer