Aan de slag met morele stress

De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro heeft een grondige reflectie verricht over Morele stress in de zorg (Ethisch Advies 21).

Wil je met dat advies concreet aan de slag gaan in je eigen organisatie? Dan kan dit materiaal, aanvullend op de adviestekst, je een stukje verder helpen.

Met dit navolgingstraject willen we concrete handreikingen aanbieden die zorgvoorzieningen, medewerkers, en plaatselijke commissies en werkgroepen voor ethiek kunnen ondersteunen in het zoeken naar wegen om morele stress om te vormen tot morele veerkracht.

Contact

Yvonne Denier